Marc Eggermont

drs. Marc Eggermont RA

Senior adviseur woningcorporaties

Marc adviseert woningcorporaties over het bedrijfsmodel en het daarbij passend sturingsmodel. De uitdaging ligt in de verschuiving van het sturen op financiële continuïteit, naar vastgoedsturing gericht op maatschappelijk resultaat: beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Marc was gedurende 15 jaar bestuurder van een tweetal woningcorporaties: Woonbedrijf in Eindhoven en Woonpartners in Helmond. Hij is registeraccountant, met 20 jaar ervaring als openbaar accountant. Recent was hij drie jaar lid van het bestuur van de NBA. Marc is als associé verbonden aan Finance Ideas. Daarnaast is hij zelfstandig adviseur vanuit zijn onderneming Taille Humaine BV. In dat verband is hij ook directeur-bestuurder van Stichting WSG en is hij door het Ministerie van BZK aangesteld als bestuurlijk regisseur die het ruilen van leningen tussen woningcorporaties en Vestia gaat begeleiden.

Stuur Marc een bericht

Berichten en publicaties van Marc

Typ hier uw vraag...