Onzekerheid troef op de kapitaalmarktenCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Waar we eerder meldden dat de rente weer steeg na het dieptepunt van -0,33% voor de 10-jaars IRS in maart van dit jaar, laat de rente nu een stabieler verloop zien (-0,01% d.d. 05-06-20). De economische maatregelen door de centrale banken, de Europese Unie en de diverse regeringen lijken derhalve effect te hebben, maar de onzekerheid is nog niet uit de markt.

Wachten op het volgende hoofdstuk

De economische uitwerkingen van de mondiale coronacrisis zijn nog niet te voorspellen. De afgelopen maand is er daarnaast verdere onzekerheid ontstaan door een uitspraak van het Duitse Constitutioneel Hof. De hoeder van de Duitse grondwet heeft het opkoopprogramma van de ECB (die loopt via de centrale banken van de Europese landen) deels onwettig verklaard. Het gevolg van de uitspraak is nog ongewis, maar een doemscenario is dat de Duitse centrale bank stopt met het opkopen.

Dit heeft gevolgen voor de stabiliteit in de eurozone en brengt verdere onzekerheid met zich mee op de financiële markten. Ook het steunfonds van € 750 miljard dat is geïnitieerd door de Europese Commissie leidt tot verdeling in de eurozone. De uitwerking van het steunfonds is nog niet afgerond, maar een deel van de Europese landen (met Nederland als aanvoerder) is het vooralsnog oneens met de beoogde voorwaarden die verbonden zijn aan de financiering. Het lijkt om die reden nu nog stilte voor de storm op de Europese kapitaalmarkten.

Stijging in de liquiditeitsopslag mogelijk in de komende maanden

Onzekerheid op de kapitaalmarkt kan directe gevolgen hebben voor zorginstellingen. Hoewel we in de meest recente transacties nog geen directe en aanzienlijke opslagverhoging hebben geconstateerd, blijft de kans hierop de komende periode reëel. Dit heeft een directe impact op de financiering waarop u een variabele rente betaalt. Daarnaast loopt u ook een renterisico bij renteherzieningen en herfinancieringen van vaste geldleningen. Bij de beoordeling van nieuwe businesscases kan het daarnaast raadzaam zijn om rekening te houden met een bepaalde onzekerheidsmarge ten opzichte van de huidige lage rente.

Sparren over uw financieringsmogelijkheden?

Heeft u behoefte om te sparren met onze adviseurs over uw situatie? Onze adviseurs weten wat er speelt in de zorgsector en spreken de taal van de bank, woningcorporatie en beleggers. Ze kunnen uw organisatie snel en efficiënt begeleiden bij het arrangeren van financiering. Of bij het samenstellen en indienen van een compleet borgingsverzoek bij het WFZ.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over uw financieringsmogelijkheden

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...