Rente stijgt weer sinds lange tijdCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Waar we eerder meldden dat de rente verder is gedaald, lijken de toegenomen economische onzekerheden nu toch voor een omslag te zorgen. Zo is de 10-jaars IRS vanaf het laagste punt (maandag 9 maart 2020) met bijna 25 basispunten gestegen naar -0,09 (donderdag 16 april 2020).

Onzekerheid blijft voorlopig bestaan

Ondanks de vele maatregelen die genomen worden door de centrale banken, de Europese Unie en de diverse regeringen blijft er logischerwijs veel onzekerheid bestaan over de economische impact van het coronavirus. Door deze onzekerheid wordt het voor banken ook lastiger om krediet aan te trekken, ook al doen de centrale banken er alles aan om goedkoop geld beschikbaar te houden. De economische impact is van een dusdanige omvang, dat het beleid is gericht op het beperken van de impact. Voorkomen is simpelweg niet mogelijk. De coronacrisis heeft al op meerdere fronten laten zien dat het de kredietcrisis heeft overtroffen (denk aan de enorme verliezen op de beurs). Het is dan ook volkomen verklaarbaar dat de coronacrisis bepaalde kredietrisico’s met zich meebrengen. En deze risico’s komen tot uiting in de tarieven.

Stijging in de liquiditeitsopslag lijkt onvermijdbaar

De rente die banken in rekening brengen is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Naast de risico-opslag voor de individuele kredietnemer, bestaat de rente onder andere uit fundingkosten voor de bank. Deze hogere kosten komen voor rekening van de kredietnemer in de vorm van een hogere liquiditeitsopslag. Hoewel we in de meest recente transacties nog geen directe en aanzienlijke opslagverhoging hebben geconstateerd, lijkt een stijging van de liquiditeitsopslag de komende tijd onontkoombaar.

Wat betekent dit voor zorginstellingen?

Indien banken de liquiditeitsopslag (verder) gaan verhogen, heeft dit een directe impact op uw financiering. Dit geldt dan met name voor de financiering met een variabele rente. Denk hierbij aan de rekening-courant faciliteit, investeringsfaciliteiten en roll-over leningen. Indien de opslagen van deze faciliteiten niet vaststaan of slechts voor een bepaalde periode, kunnen banken deze na afloop van de periode verhogen. Ook dient u zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen voor leningen met een rentevastperiode. Wellicht dient zich binnenkort een renteherziening of herfinanciering aan? Ook kan een opslagverhoging uiteraard gevolgen hebben voor de nieuwe financiering die op de planning staat. Mogelijk heeft u recent een businesscase opgesteld, waarin nog rekening is gehouden met de historische lage rente. Het kan raadzaam zijn om de uitgangspunten te heroverwegen en rekening te houden met een bepaalde onzekerheidsmarge.

Extra aandacht voor renteontwikkeling en timing van financiering

Inzicht in de bestaande en nieuwe leningportefeuille en de renteontwikkeling verdienen in deze periode extra aandacht. Met name inzicht in de beoogde timing van eventuele renteherzieningen, herfinancieringen en nieuwe financiering zijn van belang. Niemand weet wat de rente de komende periode gaat doen. Het is dan ook raadzaam om te onderzoeken of de timing (waar mogelijk) verder geoptimaliseerd kan worden. Hiermee kan wellicht worden voorkomen dat de zorginstelling geconfronteerd wordt met een verhoogde liquiditeitsopslag.

Sparren over uw financieringsmogelijkheden?

Heeft u behoefte om te sparren met onze adviseurs over uw situatie? Onze adviseurs weten wat er speelt in de zorgsector en spreken de taal van de bank, woningcorporatie en beleggers. Ze kunnen uw organisatie snel en efficiënt begeleiden bij het arrangeren van financiering. Of bij het samenstellen en indienen van een compleet borgingsverzoek bij het WFZ.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over uw financieringsmogelijkheden

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...