Rente nog verder omlaag door coronavirusCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , , ,

Begin deze week stortten de aandelenmarkten in elkaar. Het coronavirus zorgt al langere tijd voor onrust bij beleggers. Daarbij komen de kelderende olieprijzen als gevolg van groeivertraging van de economie en het daaruit voortvloeiende stukgelopen overleg tussen Rusland en de overige olieproducerende landen (onder leiding van Saudi-Arabië). Deze samenloop van omstandigheden versterken het negatieve sentiment dat de afgelopen weken al heerste. Op moment van schrijven laten de beurzen nog nauwelijks herstel zien.  

Coronavirus heeft flinke impact op wereldeconomie

Het moge duidelijk zijn dat de uitbraak van het coronavirus een flinke impact heeft op de wereldeconomie. Waar in het begin nog enigszins nuchter werd gereageerd, nemen inmiddels de zorgen om een wereldwijde recessie toe. Welke maatregelen worden getroffen om de schade te beperken? En wat is het effect van het coronavirus op de al historisch lage rente?

Miljardenfondsen om economische schade te beperken

De Europese Commissie richt een investeringsfonds op om de economische schade van het coronavirus te beperken. Het totale bedrag zal oplopen tot € 25 miljard. Ook moeten de Europese regels voor staatssteun worden verruimd, zodat overheden noodlijdende bedrijven kunnen ondersteunen. Eerder was al bekend dat het IMF $ 50 miljard beschikbaar stelt voor onder andere opkomende economieën en dat de Wereldbank  $ 12 miljard vrij maakt voor ontwikkelingslanden om de gevolgen van het coronavirus te bestrijden.  

Meerdere landen hebben reeds de rente verlaagd

Ook heeft de FED onverwacht de rente met 50 basispunten verlaagd. De renteverlaging an sich kwam niet onverwacht, wel het moment van de verlaging: tussen twee reguliere vergaderingen in.  Dit kwam nogal paniekerig over en had, ondanks een korte opleving, niet het gewenste effect op de financiële markten. Meest recent (woensdag 11 maart) heeft de Bank of England de rente met 50 basispunten verlaagd. Met de verlaging van de rente proberen de centrale banken de kredietverlening aan consumenten en aan bedrijven op peil te houden en zo de schade aan de economie als gevolg van het coronavirus te beperken. Het idee is dat nationale banken hierdoor goedkoper geld kunnen aantrekken en dit voordeel doorberekenen in de leningen aan consumenten en bedrijven. En dat deze partijen dus geld (blijven) uitgeven. De vraag is echter hoe effectief deze maatregel is. Een belangrijk deel van de economische gevolgen ontstaat in de aanbodkant (werknemers die ziek zijn en thuis blijven en de aanvoer van producten die vertraging oploopt of helemaal stopt). Deze problemen worden middels een renteverlaging niet opgelost.

Welke maatregelen gaat de ECB treffen?

Er wordt nu vol spanning naar de ECB gekeken. De meeste analisten gaan uit van een renteverlaging van 10 basispunten. Ook de markten hebben alvast eenzelfde verlaging ingeprijsd. Donderdag 12 maart vindt de reguliere vergadering plaats en de verwachting is dan ook dat de ECB haar maatregelen bekend gaat maken. De rente staat al historisch laag. Ook lijkt de economie enigszins resistent te zijn geworden voor renteverlagingen. Een verdere renteverlaging lijkt dan ook weinig effectief. Maar met welke maatregelen kan de ECB nog meer komen?

De Bank of England heeft tezamen met de renteverlaging aangekondigd dat zij ook kleine en middelgrote bedrijven wil gaan helpen met financiering. Analisten verwachten bij de ECB ook dergelijke maatregelen. Deze maatregelen moeten erop gericht zijn om liquiditeit beschikbaar te houden voor bedrijven met tijdelijke liquiditeitsproblemen als gevolg van de verstoringen in de aanvoer van producten, zoals goedkope leningen voor het MKB (via de banken). Daarnaast verwachten de analisten ook een verhoging van het opkoopprogramma (momenteel € 20 miljard per maand) of wellicht een verschuiving naar bedrijfsobligaties.  

Wat zijn de laatste renteontwikkelingen?

De onzekerheden ten aanzien van de economische gevolgen van het coronavirus maken staatsobligaties nog gewilder, omdat deze als relatief veilige belegging worden gezien. De rente daalt indien de vraag toeneemt. Sinds het begin van dit jaar is de rente op Nederlandse staatsobligaties (10 jaar) met circa 50 basispunten gedaald naar -0,6% (11-3-2020). De rente op de Duitse staatsobligaties is met circa 60 basispunten gedaald (-0,8%) en die van de Verenigde Staten zelfs met circa 130 basispunten (0,6%).

Een daling van de kapitaalmarktrente werkt door in bijvoorbeeld de hypotheekrente en de Interest Rate Swap (IRS). De IRS wordt door banken gebruikt voor tarieven die voor langere tijd (meer dan 12 maanden) vaststaan. De ontwikkeling van de IRS is hiermee interessant voor zorginstellingen die langlopende leningen gaan aantrekken.

Sinds begin dit jaar is de 10-jaars IRS met meer dan 40 basispunten gedaald naar -0,26 (11-3-2020). De vraag is natuurlijk wanneer er een einde komt aan de rentedaling. Dit is niet te voorspellen. Met het toenemen van de economische onzekerheden rondom het coronavirus is het niet ondenkbaar dat de rente nog verder gaat dalen. Hierbij dient men er wel rekening mee te houden dat onrust op de kapitaalmarkt zich veelal vertaalt in hogere fundingkosten voor banken. Deze hogere kosten komen voor rekening van de kredietnemer in de vorm van hogere opslagen en dus een hogere rente. De kans dat de banken de liquiditeitsopslag verhogen lijkt dan ook reëel.

Meer weten over uw financieringsmogelijkheden?

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij een financieringsaanvraag? Onze adviseurs kunnen uw organisatie snel en efficiënt begeleiden bij het arrangeren van financiering. Zij weten wat er speelt in de zorgsector en spreken de taal van de bank, woningcorporatie en beleggers. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het samenstellen en indienen van een compleet borgingsverzoek bij het WFZ.

"*" geeft vereiste velden aan

Of stel ons direct een vraag

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...