De Zorggroep: opstellen besluitvormingsdocument nieuwbouwCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , , ,

De Zorggroep Noord- en Midden-Limburg (hierna De Zorggroep) is een zorginstelling op het gebied van verpleging, verzorging en thuiszorg. Dit gebeurt bij de mensen thuis of in één van de vele woon- en zorgcentra. De Zorggroep heeft de ambitie om op korte termijn te investeren in een nieuwbouwlocatie. Om dit te realiseren heeft zij een businesscase opgesteld. Finance Ideas is gevraagd om de businesscase zowel op projectniveau als op concernniveau (opnieuw) door te rekenen.

Om tot een besluit te komen voor dit project is op een tweetal zaken getoetst. Als eerste in hoeverre het standalone rendement van de nieuwbouw bijdraagt aan de noodzakelijke vermogensopbouw. Ten tweede in hoeverre de financiële continuïteit van De Zorggroep gewaarborgd blijft. Daan van Houtum neemt u graag mee in het proces van deze doorrekening.

Heroverwegen van besluitvorming door hogere kosten

De beoogde nieuwbouwinvestering sluit aan bij de strategische koers van De Zorggroep en zet tevens een deel van het schuifplan op portefeuilleniveau in werking. Hierdoor is zij in staat een drietal projecten in Venlo weer op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen. In het aanbestedingstraject van de nieuwbouw zijn de totale bouwkosten om meerdere redenen (o.a. bouwkostenstijging en functionele- en kwalitatieve aanpassingen in het ontwerp) hoger uitgevallen dan het budget dat oorspronkelijk was goedgekeurd. Besluitvorming dient daarom opnieuw plaats te vinden. De Zorggroep heeft aanvankelijk de businesscase separaat getoetst voor de zorgexploitatie en de vastgoedexploitatie. Om tot een efficiënte en gedegen besluitvorming te komen heeft Finance Ideas het vraagstuk integraal benaderd en beide exploitaties gezamenlijk samengevoegd in één analyse.

Het totale proces in vijf stappen

Voor de eerste stap is,  in samenwerking met De Zorggroep,  het financieel afwegingskader vastgesteld. Hier worden de resultaten van de financiële analyse tegen afgezet. Op projectniveau is een rendementseis vastgesteld en op concernniveau zijn normen voor enkele financiële ratio’s (zoals solvabiliteit en DSCR) vastgesteld. 

Tijdens stap twee en drie is het nieuwbouwproject op projectniveau geanalyseerd. Om een goede afweging te kunnen maken is het van belang dat het rendement van het project wordt berekend. Hiervoor is op basis van een integrale systematiek (zorg- en vastgoedexploitatie) de IRR van het nieuwbouwproject vastgesteld. De IRR van het project geeft het rendement van de beoogde investering weer. Om de weerbaarheid van het projectrendement vast te stellen zijn verschillende gevoeligheidsscenario’s doorgerekend.

In de vierde en vijfde stap is de financierbaarheid van het project op concernniveau op de korte en lange termijn inzichtelijk gemaakt en geanalyseerd. Hiervoor is de zelfstandig opgestelde meerjarenraming van De Zorggroep gebruikt en het financieel afwegingskader uit de eerste stap.

stappenplan opstellen besluitvormingsdocument

Het resultaat? Een integraal advies op basis van de bevindingen over de financierbaarheid van het project. Dit is vervolgens vastgelegd in een besluitvormingsdocument dat één-op-één kan worden ingediend bij de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Een kant en klaar besluitvormingsdocument

Door deze analyse beschikt De Zorggroep over een kant en klaar besluitvormingsdocument, waarmee de Raad van Bestuur een weloverwogen besluit kan nemen. Onze adviseurs hebben de businesscase integraal getoetst op zowel project- als concernniveau, hetgeen heeft geleid tot een positieve aanbeveling voor het nieuwbouwproject.

Door de lange doorlooptijd van nieuwbouwprojecten en de hoge bouwkosten hebben zorginstellingen steeds vaker te maken met budgetoverschrijdingen tijdens het besluitvormingsproces. Een vast afwegingskader en een businesscase maakt het mogelijk om snel inzichtelijk te maken of het project voldoende rendement oplevert en past binnen de strategie van de zorginstelling. Daarnaast dient de financiële continuïteit van de zorginstelling te allen tijde gewaarborgd te blijven.

Meer weten over de mogelijkheden voor uw zorginstelling?

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met investeringsvraagstukken van zorginstellingen en het bepalen van de financierbaarheid op concernniveau.  Hierbij weten zij hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en deze overzichtelijk vast te leggen in een besluitvormingsdocument dat geschikt is voor de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht. Meer weten over de mogelijkheden voor uw zorginstelling? Stel ons een vraag of neem direct contact op met Daan van Houtum.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel ons direct een vraag over het besluitvormingsdocument

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...