Resultaten Corporatie Survey 2016-IV

, door


Categorie Corporatie Survey

Onderwerpen

Investeringsambities woningcorporaties bewijzen sterkere maatschappelijke focus

Woningcorporaties zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden. De komst van de nieuwe Woningwet halverwege afgelopen jaar heeft een enorme hoeveelheid werk opgeleverd waar ze voorlopig nog wel even mee bezig zijn. Maar gaandeweg wordt ook duidelijk dat met het implementeren van alle nieuwe regelgeving, de hernieuwde focus op de maatschappelijke doelstellingen steeds concretere vormen aanneemt. Bijna 60% van de woningcorporaties is van plan meer te investeren en dan met name in verbetering van de bestaande sociale huurwoningen en de bouw van nieuwe. Tegelijkertijd worden minder woningen uit de sociale voorraad verkocht en juist meer uit de vrije sector. Dit blijkt uit de Corporatie Survey van adviesbureau Finance Ideas dat elk kwartaal onder circa zeshonderd corporatiebestuurders en -managers wordt uitgevoerd.

De lage rente speelt nagenoeg geen rol bij de toegenomen investeringsambities van de corporaties. Het leeuwendeel van de respondenten geeft in het onderzoek aan investeringen te doen met het oog op de zogenoemde primaire doelgroep, namelijk huishoudens met een inkomen tot € 35.739. Daarbij wordt door 15% van de ondervraagden expliciet het huisvesten van statushouders genoemd.

Tegenover de toegenomen investeringsambities staat een afname van de woningverkopen. Als woningcorporaties al aangeven toch meer te gaan verkopen, dan zijn dat vooral woningen en gebouwen die niet bestemd zijn voor sociale verhuur. Dit lijkt samen te hangen met een belangrijk onderdeel van de nieuwe regelgeving. Woningcorporaties moeten woningen en gebouwen die niet bij hun sociale kerntaak horen in een aparte administratieve of juridische eenheid onderbrengen (de zogenoemde scheiding van DAEB en niet-DAEB bezit).

Lees het volledige persbericht

Kwartaalrapportage Corporatie Survey 2016-IV

Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Recente berichten

Typ hier uw vraag...