Resultaten Corporatie Survey 2017-III

, door


Categorie Corporatie Survey

Onderwerpen ,

Toegenomen regeldruk blijft zware dobber voor woningcorporaties.

Investeringsbereidheid verduurzaming onverminderd hoog.

Woningcorporaties worstelen nog steeds met de toegenomen regeldruk als gevolg van de herzieningen in de Woningwet. Met name de verplichting om alle woningen te waarderen tegen marktwaarde is voor de sector een zware dobber gebleken; veel woningcorporaties hadden daardoor moeite – of slaagden er gewoonweg niet in – om hun jaarrekening op tijd ingediend te krijgen bij de het loket van de Autoriteit woningcorporaties.

Lees het volledige corporatie survey persbericht

Kwartaalrapportage Corporatie Survey 2017-III

Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...