Salderingsregeling wordt in 2020 vervangen door terugleversubsidieCategorie Corporatie alert, Woningcorporaties

Onderwerpen ,

De huidige salderingsregeling is een ‘vrij kostbaar instrument’ voor het rijk. Minister Wiebes werkt daarom aan een nieuwe subsidieregeling. De Minister blijft huishoudens en bedrijven stimuleren om opgewekte stroom zelf te gebruiken. Ook na 2020 hoeft er geen energiebelasting en ODE (opslag duurzame energie) betaald te worden over zelf opgewekte stroom. Jaarlijks wordt een subsidieplafond vastgesteld, waarmee de kosten voor het rijk beheersbaar blijven. Met de nieuwe regeling wordt gezocht naar een nieuwe balans tussen draagvlak bij burgers en effectief overheidsbeleid voor klimaatwinst.

De contouren van de terugleversubsidie

In 2020 wordt de nieuwe regeling van kracht, te noemen de terugleversubsidie. De contouren zien er als volgt uit:

  • een vergoeding over de stroom die aan het elektriciteitsnet wordt terug geleverd;
  • de subsidie draagt bij aan een gemiddelde terugverdientijd van zeven jaar;
  • het voorstel voor deze nieuwe regeling moet deze zomer gereed zijn;
  • voor huidige gebruikers van de salderingsregeling komt een overgangsregeling.

De terugleversubsidie is op een aantal punten een uitbreiding op de salderingsregeling, te weten:

  • de subsidie geldt ook voor andere hernieuwbare energie, zoals windenergie;
  • er wordt onderzocht of ook grotere gebouwen (denk aan scholen en kantoren) kunnen deelnemen aan deze nieuwe regeling;
  • tevens wordt onderzocht of ook de Postcoderoosregeling over kan gaan in de terugleversubsidie.

De komende maanden moet duidelijk worden wat dit betekent voor de huurders van corporaties die inmiddels gebruik maken van de salderingsregeling en wat de consequenties zijn voor het beleid voor het plaatsen van nieuwe zonnepanelen.

Direct aan de slag met duurzaamheid?

Finance Ideas ondersteunt en begeleidt woningcorporaties bij het plan van aanpak CO2-neutraal 2050. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...