Home » Woningcorporaties » Duurzaamheid » CO2-Neutraal

CO2-Neutraal

Ondersteuning bij het opstellen van een plan van aanpak CO2-neutraal

Plan van aanpak bezit naar CO2-neutraal

U wilt als corporatie uw bezit CO2-neutraal maken. Dit gaat echter niet van de ene op de andere dag. Het is een proces met een lange doorlooptijd, met veel onzekerheden en risico’s. Hoe zorgt u ervoor dat u op dit moment de juiste keuzes maakt? Finance Ideas ondersteunt klanten bij het opstellen van een plan van aanpak om het bezit CO2-neutraal te maken.

Routes naar CO2-neutraal

Er zijn verschillende routes om tot een CO2-neutraal bezit te komen. De routes verschillen onder meer in de mate waarop een woning nog behoefte heeft aan een externe energiebron. Finance Ideas maakt deze routes inzichtelijk en beschrijft daarbij wat de risico’s en voor- en nadelen zijn per scenario. Is er bijvoorbeeld sprake van no-regret maatregelen? En speelt het scenario in op mogelijke toekomstige wetgeving? In de verschillende routes laten we zien wat het effect is in termen van CO2-besparing en op de energielabels.

Financiële haalbaarheid

Vervolgens kan per route de financiële haalbaarheid in kaart worden gebracht. Finance Ideas heeft hiervoor een model ontwikkeld die het mogelijk maakt aan te sluiten bij de begroting van de corporatie. Op deze manier krijgt u inzicht in of en wanneer een scenario voor uw corporatie gerealiseerd kan worden zonder de financiële continuïteit in kaart te brengen.

Beleidskeuzes

Bij het opstellen van scenario’s en het in kaart brengen van de haalbaarheid, komen diverse beleidskeuzes aan de orde. Bijvoorbeeld: in welke mate wordt de besparing op de energierekening doorbelast aan huurders? Worden woningen met een lage energielabel nog verkocht? Finance Ideas stelt u de juiste vragen om tot een weloverwogen en goed onderbouwd plan van aanpak te komen.

Procesbegeleiding en inhoudelijke expertise

In overleg met de klant stemmen wij de manier waarop wij ondersteuning bieden bij de totstandkoming van het plan van aanpak af. Wij kunnen het proces van totstandkoming van het plan van aanpak begeleiden, waarbij we de juiste personen binnen en buiten de organisatie betrekken en aansturen. Daarnaast kunnen we op onderdelen inhoudelijke expertise bieden en een deel van het plan van aanpak schrijven. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk om tijdens het proces, wanneer de behoefte ontstaat, specifieke externe expertise in te schakelen. Neem contact op met onze adviseurs voor de mogelijkheden.

Trainingen

Vanuit onze Finance Ideas Academy bieden wij trainingen aan op het gebied van duurzaamheid. Bezoek de website van de Finance Ideas Academy voor meer informatie of om direct in te schrijven.

Aan de slag met verduurzaming?

Zelf aan de slag met verduurzaming? Onze adviseurs hebben de eerste stap naar het opstellen van een duurzaamheidsbeleid voor u opgezet. Heeft u vragen over duurzaamheid of wilt u sparren over de mogelijkheden voor uw corporatie? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Telefonisch sparren?
Jeroen Dungelmann
Senior adviseur woningcorporaties
Jeroen Dungelmann is expert binnen verandertrajecten en bij financieel strategische vraagstukken rondom duurzaamheid.

Typ hier uw vraag...