Treasury adviseur van Stichting ZozijnCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Zozijn is een zorgverlener met circa 200 locaties in de driehoek Zwolle, Nijmegen en Winterswijk. Zij is actief in de gehandicaptenzorg en biedt begeleiding, zorg en ondersteuning aan mensen (kinderen, volwassenen en ouderen) met een verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast richt zij zich ook op kinderen en jeugdigen met ontwikkelingsproblemen. Zozijn heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in haar locaties (nieuwbouw en renovatie) en dit wordt de komende jaren voortgezet.

Geborgde en ongeborde leningen aantrekken

Ter financiering van deze aanzienlijke investeringsopgave heeft Zozijn zelfstandig meerdere leningen (geborgd en ongeborgd) aangetrokken. Hierdoor heeft zij intern inmiddels ruime ervaring en kennis opgedaan en kan zij dit inzetten voor de toekomstige benodigde financiering. Zozijn is echter van mening dat een professionele klankbord op het gebied van treasury wenselijk is. Finance Ideas treedt op als treasury adviseur van Zozijn en ondersteunt bij diverse financieringsvraagstukken. Hierbij kan gedacht worden aan het toetsen van marktconformiteit van diverse voorwaarden in kredietovereenkomsten en ondersteuning bij het vaststellen van rentebeleid.

Treasury commissie

Finance Ideas participeert viermaal per jaar in de treasury commissie. Hierdoor blijft zij op de hoogte van de vraagstukken die opspelen en kan zij deze mede identificeren. Tijdens de bijeenkomsten van de treasury commissie geeft Finance Ideas tevens inzicht in de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Naast de periodieke inzet adviseert Finance Ideas op het moment dat financiering verkregen dient te worden. De adviserende rol van Finance Ideas richt zich op de volgende thema’s:

  • Toetsen marktconformiteit leningvoorwaarden en opslagen
  • Adviseren over rentebeleid en gewenste financieringsstructuur
  • Vaststellen treasury jaarplan en toetsen treasury statuut
  • Adviseren inzake optimale duration van de leningportefeuille

Voor de advisering maakt Finance Ideas gebruik van haar kennis en expertise vanuit de praktijk en ondersteunende systemen met marktinformatie. Finance Ideas heeft ruime ervaring met het verkrijgen van financiering, onderhands of via de internationale kapitaalmarkt. Daarnaast beschikt zij over een eigen Bloomberg terminal. Hiermee heeft Finance Ideas op ieder moment inzicht in de kapitaalmarkt en actuele rentestanden en kan zij o.a. bestaande leningen monitoren en derivaten waarderen.

Advies over de meest gunstige overeenkomst

Het betreft een doorlopend traject. Inmiddels heeft Finance Ideas bij diverse vraagstukken geadviseerd. Zozijn heeft bij bankiers een (ongeborgde) financieringsaanvraag ingediend. Finance Ideas heeft de twee offertes met elkaar vergeleken en beoordeeld op verschillende onderdelen (tarief/kosten, flexibiliteit en financiële en niet-financiële voorwaarden). Op basis hiervan heeft zij Zozijn geadviseerd over de meest gunstige overeenkomst. Daarnaast heeft Zozijn voor twee bestaande onderhandse leningen nieuwe rentetarieven afgesproken. Ook adviseert Finance Ideas over eventuele vervroegde renteherzieningen voor de overige bestaande leningen en over het limiet van de werkkapitaalfaciliteiten.

Waarom Finance Ideas?

Finance Ideas heeft al vele zorginstellingen en woningcorporaties geadviseerd op het gebied van treasury. Daarnaast heeft zij ruime ervaring met het begeleiden van financieringstrajecten voor zorginstellingen. Finance Ideas weet welke eisen financiers stellen aan informatievoorziening. Financiers verwachten een uitgebreide en gestructureerde set aan informatie. Middels de businesscase kunnen zij een analyse van uw organisatie uitvoeren en een oordeel vormen over de gevraagde financiering.

Finance Ideas is vanwege de vele bancaire transacties op de hoogte van de marktconforme voorwaarden en spreekt hun taal. Een financieringsvraagstuk wordt altijd beantwoord vanuit het profiel van de zorginstelling. Dit betekent voor de zorginstelling de benodigde flexibiliteit in een onzekere toekomst waarbij de voorwaarden marktconform zijn. Niet alleen zo laag mogelijke kredietopslagen zijn belangrijk. Finance Ideas kijkt ook naar zekerheid, transparantie en de consequenties van niet-financiële voorwaarden. Naast het arrangeren van financiering heeft Finance Ideas ruime ervaring met het verkrijgen van borging. Ook kan zij u ondersteunen bij het formuleren van een financieringsstrategie.

Treasury Support

Naast de projectmatig diensten rondom treasury heeft Finance Ideas nu ook Treasury Support zodat u jaarlijks bent verzekerd van passende en continue ondersteuning. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze adviseurs, zij helpen u graag verder.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over Treasury

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...