Treasuryfunctie steeds uitdagender door externe ontwikkelingenCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Als zorginstelling wilt u kwalitatief hoogwaardige zorg blijven leveren en waar nodig verbeteren. Dit betekent investeren. Het verkrijgen van bancaire financiering is er echter niet eenvoudiger op geworden. Ook het cashmanagement is door de verschillende bekostigingsstromen complexer geworden. Hierdoor wordt de treasuryfunctie binnen een zorgorganisatie steeds uitdagender.

Waar houdt de treasuryfunctie zich mee bezig?

De treasurer is verantwoordelijk voor het (optimaliseren van) beheer van de (dagelijkse) ingaande en uitgaande geldkasstromen. Daarnaast dient hij of zij de beschikbaarheid van financiële middelen zowel op de korte als lange termijn te waarborgen. Dit betekent dat de organisatie een duurzame toegang tot de financiële markt heeft en dat kredieten tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden worden afgesloten. Ten slotte is de treasurer verantwoordelijk voor het signaleren en beheersen van de financiële risico’s (zoals renterisico en liquiditeitsrisico).

22 vragen voor meer inzicht in uw treasuryfunctie

Treasury is voor veel zorgorganisaties te klein voor een fulltime functie en wordt veelal belegd bij de controller. Voor een controller is het een hele uitdaging om dit te combineren met de reguliere werkzaamheden en continu op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in de markt. Ook mist deze persoon binnen de organisatie vaak een sparringpartner vanwege het specialistische karakter. Een professioneel en consistent treasurybeleid is dan ook van essentieel belang, zodat de treasurer zijn of haar functie goed kan uitoefenen. Het  treasurybeleid moet aansluiten op de doelstellingen en strategie van uw organisatie. Welke risico’s ben ik bereid wel en welke niet te nemen? Hoe ga ik deze beheersen? Hoe richt ik mijn treasuryfunctie in? Hoe zorg ik ervoor dat de informatievoorziening van voldoende kwaliteit is? Wat houdt deze informatievoorziening in? Allerlei vragen die beantwoord moeten worden en waarvan de antwoorden worden vastgelegd in het treasurystatuut.

Finance Ideas heeft voor u een vragenlijst opgesteld met een aantal belangrijke vragen om meer inzicht te verkrijgen in uw huidige treasuryfunctie. Aan de hand van deze vragen en antwoorden kunt u de treasuryfunctie binnen uw organisatie verder professionaliseren. Bekijk hier welke 22 vragen dit zijn. 

In control met Treasury Support

Wilt u ook in control zijn en treasury binnen uw organisatie naar een hoger niveau tillen? Met Treasury Support van Finance Ideas bent u in abonnementsvorm jaarlijks verzekerd van passende en continue ondersteuning. Als sparringpartner met jarenlange ervaring in de care en cure sector adviseert Finance Ideas u graag over onder andere cashmanagement, werkkapitaalbeheer en langlopende financiering. Daarnaast krijgt u met Treasury Support onder andere ook jaarlijks een second opinion op uw meerjarenraming en monitoren en waarderen wij uw bestaande leningportefeuille en derivaten.

Meer weten over Treasury Support?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Treasury Support voor uw zorginstelling? Neem contact op met onze adviseurs.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...