Verkrijgen borging en arrangeren financiering voor Ziekenhuis Gelderse ValleiCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een algemeen ziekenhuis dat breed toegankelijke basiszorg voor de regio en bovenregionale zorg op specifieke expertise levert. Het ziekenhuis is een expertisecentrum op het gebied van voeding en bewegen. Daarnaast staat het bekend als het beste topsport- en sportziekenhuis van Nederland.

Ziekenhuis Gelderse Vallei moet de komende jaren fors investeren in onder andere verbouwingen en vernieuwingen binnen het ziekenhuis, een nieuw operatiecomplex en de aanschaf van een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Het ziekenhuis heeft in het verleden nauwelijks nieuwe leningen aangetrokken, waardoor voor de komende investeringen deels een externe financieringsbehoefte is ontstaan.

Investeringen realiseren met zowel geborgde als ongeborgde financiering

De (deels reeds gedane) investeringen wil Ziekenhuis Gelderse Vallei grotendeels met bancaire leningen (her)financieren. Daarnaast heeft het ziekenhuis de wens om een bestaande lening te herfinancieren (bij renteherziening). Naast de financieringsaanvraag bij de banken is parallel aan het traject ook een borgingsverzoek bij het WFZ ingediend. Finance Ideas heeft de gehele financieringsaanvraag en het borgingsverzoek begeleid en was de schakel tussen het ziekenhuis, het WFZ en de financiers. Daarnaast heeft Finance Ideas ook ondersteuning verleend bij het traject dat hieraan vooraf is gegaan: het opstellen van de meerjarenraming, het bepalen van de financieringsbehoefte en het vaststellen van de gewenste en meest optimale financieringsstructuur.

Het proces van de financieringsaanvraag in de praktijk

De eerste stap is het inzichtelijk maken van de benodigde omvang van de geborgde en/of ongeborgde financiering en het financieel toetsen van de businesscase. Het stappenplan voor het arrangeren van ongeborgde financiering geeft inzicht in de benodigdheden. Hiervoor wordt als eerste stap een meerjarenraming opgesteld. Daarna wordt de optimale financieringsstructuur vastgesteld, waarbij wordt gekeken naar onder andere de looptijd van de financiering, de aflossingsstructuur, het rentetype, wel/geen rente-instrumenten en de timing.

In samenwerking met Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft Finance Ideas vervolgens een informatiememorandum en financiële analyse opgesteld. Dit vormt de basis voor de financieringsaanvraag en het borgingsverzoek richting de potentiële financiers en het WFZ. In het informatiememorandum wordt de investeringsopgave van het ziekenhuis zowel strategisch als financieel onderbouwd.

Uiteindelijk zijn drie banken aangeschreven. Met deze banken zijn diverse gesprekken gevoerd en allen hebben een offerte uitgebracht. Finance Ideas heeft de offertes op een inzichtelijke manier en op verschillende onderdelen (o.a. zekerheid, convenanten, flexibiliteit en tariefstelling) met elkaar vergeleken. Op basis van de uitkomsten en met de doorslaggevende factoren voor Ziekenhuis Gelderse Vallei, heeft Finance Ideas een eindoordeel gegeven voor de beste offerte en een advies opgesteld.

Een borging van € 52 miljoen en leningen met zeer gunstige voorwaarden

Het WFZ heeft voor € 52 miljoen borging verleend. Inmiddels is de eerste geborgde lening aangetrokken. Daarnaast heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei kredietovereenkomsten met Rabobank en BNG Bank getekend voor € 34 miljoen. De leningen zijn tegen zeer gunstige voorwaarden aangetrokken. Hiermee is het ziekenhuis de komende jaren verzekerd van financiering voor de benodigde investeringen. Doordat het merendeel geborgde financiering betreft, betaalt het ziekenhuis een lage rente. Tevens is het ziekenhuis flexibel in de opnamemogelijkheden.

Waarom Finance Ideas?

Finance Ideas heeft al vele financieringstrajecten voor zorginstellingen begeleid. Hierdoor weet zij dat financiers enorm veel informatie vragen. De kunst is deze informatie te verzamelen en vervolgens te structureren tot een volledig en overzichtelijk informatiepakket. Vanwege de vele bancaire transacties zijn onze adviseurs op de hoogte van de marktconforme voorwaarden en spreekt zij hun taal. Een financieringsvraagstuk wordt altijd beantwoord vanuit het profiel van de zorginstelling. Dit betekent voor de zorginstelling de benodigde flexibiliteit in een onzekere toekomst waarbij de voorwaarden marktconform zijn. Niet alleen zo laag mogelijke kredietopslagen zijn belangrijk, ook zekerheid, transparantie en de consequenties van niet-financiële voorwaarden.

Meer weten over de mogelijkheden rondom het arrangeren van financiering?

Heeft uw zorginstelling investeringsplannen en bent u benieuwd naar uw mogelijkheden? Finance Ideas kan uw organisatie snel en efficiënt begeleiden bij het samenstellen van een complete aanvraag conform de richtlijnen van het WFZ. Lees meer over onze dienstverlening voor het arrangeren van financiering of neem contact op met Pim Diepstraten om vrijblijvend te sparren over uw mogelijkheden.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel direct een vraag over het verkrijgen van borging of het arrangeren van financieringen

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...