Voorgestelde wijzigingen RJ 645 gepubliceerd

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen , ,

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft op 30 november RJ-Uiting 2017-12 gepubliceerd. De wijzigingen hebben betrekking op de gevolgen van de Woningwet en bevatten leerpunten uit het jaarrekeningtraject 2016. Hieronder hebben wij de belangrijkste veranderingen samengevat:

  • In de jaarrekening 2017 dient de naar DAEB/niet-DAEB gescheiden balans per 1 januari 2018 te worden opgenomen als onderdeel van de overige gegevens.
  • De vergelijkende cijfers in het mutatieoverzicht onroerende zaken in exploitatie zijn niet langer verplicht.
  • In de toelichting op berekening van de marktwaarde kan worden volstaan met het vermelden van de belangrijkste veronderstellingen. Voor het overige kan worden verwezen naar het Handboek. Bij toepassing van de full versie dienen de toegepaste vrijheidsgraden te worden toegelicht.
  • De ontwikkeling van de marktwaarde en de ontwikkeling van de bedrijfswaarde dienen te worden toegelicht.
  • De uit de goedgekeurde scheidingsvoorstellen resulterende herclassificaties dienen in de balans 2017 te worden verwerkt. De vergelijkende cijfers 2016 hoeven niet te worden aangepast.
  • Met ingang van de jaarrekening 2018 dienen in de jaarrekening de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht te worden gesplitst naar DAEB en niet-DAEB. In de jaarrekening 2018 dient ook de basis van de toerekening te worden opgenomen.

De modellen voor de dVi 2017 en het accountantsprotocol 2017 zijn al eerder gepubliceerd. Daarnaast heeft CorpoData de jaarlijkse handleiding gepubliceerd bij het toepassen van de functionele winst- en verliesrekening.  Deze handleiding bevat een aantal uitgangspunten die kunnen worden gehanteerd bij het opstellen van de winst- en verliesrekening.

Aan de slag met praktische handreikingen?

Met al deze informatie wordt langzaam duidelijk hoe de jaarrekening 2017 eruit gaat zien. Vindt u het prettig om hier ondersteuning bij de krijgen? Met de training ‘Jaarrekening van de corporatie’ krijgt u praktische handreikingen over het opzetten van balansdossiers, gekoppeld aan rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie.

Heeft u vragen over deze wijzigingen of behoefte aan ondersteuning? Neem contact op met onze adviseurs zij helpen u graag verder.

 

Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...