Veelgestelde vragen & Opname webinar: DrieCompartimentenModel in de praktijkCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen

De uitvoering van de Nationale prestatieafspraken zorgt dat de leningportefeuille van de meeste woningcorporaties sterk gaat toenemen. In combinatie met de gestegen rente zien veel woningcorporaties hun ICR sterk dalen. Het duurzaam presteren van de sector staat onder druk.

Excelmodel nog niet gedownload? Vraag het Excelmodel hier aan.

Webinar DrieCompartimentenModel

Samen met 15 woningcorporaties hebben wij daarom het DrieCompartimentenModel verder doorontwikkeld. Een handvat om vanuit uw eigen financiële doelstellingen te sturen op het borgen van een duurzaam prestatiemodel en daarmee een evenwichtig investeringsniveau. Tijdens het webinar van 16 november jl. is samen met ruim 100 deelnemers het gebruik van het DrieCompartimentenModel besproken. Johan Conijn nam ons mee in de achtergrond van het model, de rol van Saldo instandhouding en de risico’s van een dalende ICR. Driss Ousji, van woningcorporatie De Sleutels deelde inzichten en ervaringen en Daan Vrijmoet nam iedereen mee in de praktische toepasbaarheid binnen de financiële sturing.

Benchmark: waar staat uw corporatie?

Gebruikers van het DrieCompartimentenModel hebben aangegeven hun uitkomsten te willen benchmarken. Wij ondersteunen dit graag en stellen dan ook een benchmark op voor corporaties die hun uitkomsten met ons willen delen. Bent u geïnteresseerd in de benchmark van het DrieCompartimentenModel? Stuur ons jullie ingevulde Excelmodel op basis van de MJB (strikt vertrouwelijk). Stuur uw documenten naar Johan Conijn.

Veelgestelde vragen webinar DrieCompartimentenModel

Het opstellen van het DrieCompartimentenModel is eenvoudig, maar de interpretatie roept soms vragen op. In dit artikel bespreken we enkele vragen die tijdens het webinar over het DrieCompartimentenModel zijn gesteld.

1: Kan ik mijn corporatie vergelijken met andere corporaties?

Dat is mogelijk maar met de nodige voorzichtigheid. Corporaties hanteren niet allemaal dezelfde economische parameters, hebben kwalitatief ander vastgoed, hanteren eigen huurbeleid en bepalen zelf hun een transformatie-programma. Het gaat dus vooral om de richting en het begrijpen van mogelijke verschillen die ontstaan.

2: De inflatoire groei van de leningportefeuille maakt onderdeel uit van het Saldo instandhouding. Wat is de achtergrond hiervan?

Het denken over beschikbare kasstromen voor onder meer verbeteruitgaven is al jaren gebruikelijk in de sector. Het DrieCompartimentenModel maakt inzichtelijk dat er nog een positieve kasstroom is die vaak over het hoofd wordt gezien.

Bij de instandhouding van de woningportefeuille gaan we ervan uit dat de woningvoorraad zowel kwantitatief als kwalitatief op peil blijft. Als gevolg van de inflatie is er sprake zijn van een waardestijging van de woningen. Hiermee ontstaat er ruimte om extra te lenen zonder dat de balansverhouding wordt verstoord.

3: Is het te optimistisch om aan te nemen dat er per jaar geleend kan worden zonder de LTV te verslechteren? De beleidswaarde kan ook dalen.

Het verloop van de beleidswaarde is in de praktijk afhankelijk van verschillende factoren. Zo is de mutatie van de beleidswaarde afhankelijk van de disconteringsvoet. Bij de prognose van de beleidswaarde gaan we uit van een langetermijnontwikkeling. Daarbij is sprake van een gelijkblijvende disconteringsvoet. Dus voor de lange termijn is het niet te optimistisch.

4: Wat is minder risicovol: de beschikbaarheid van de kasstroom van het operationeel resultaat of de ruimte die ontstaat vanuit de inflatoire leninggroei?

De beschikbaarheid van kasstromen vanuit het operationeel resultaat. De middelen die ontstaan in de operatie zijn zonder meer beschikbaar. De extra leningruimte die ontstaat door de inflatoire groei van de leningportefeuille is niet altijd beschikbaar. Met name beperkingen door de ICR en LTV kunnen het daadwerkelijke aantrekken van deze kasstroom onmogelijk maken.

Het Saldo instandhouding is aanvullend op de andere ratio’s
Naar aanleiding van de actualisatie van de Nationale prestatieafspraken stelt de minister in een brief aan de Tweede Kamer: “De uitvoering van de NPA gaat uit van een investeringsprogramma dat niet past bij een duurzaam bedrijfsmodel”. En let wel, deze corporaties voldoen aan de financiële ratio’s van Aw en WSW. Finance Ideas ziet het Saldo instandhouding als een kanarie in de kolenmijn: een vroegtijdig alarmsignaal dat waarschuwt voor groot gevaar.

5: Hoe verhoudt het Saldo instandhouding zich tot de ICR en LTV?

Het Saldo instandhouding is een aanvulling op de ICR en de LTV. Het Saldo instandhouding is een kengetal waarmee kan worden beoordeeld of de woningcorporatie een duurzaam prestatiemodel heeft. Daarvoor is het nodig dat het Saldo instandhouding structureel niet negatief is, zodat er ten opzichte van de inflatoire groei van de leningportefeuille niet aanvullend geleend behoeft te worden voor de kwantitatieve en kwalitatieve instandhouding van de leningportefeuille.

6: Is een negatief Saldo instandhouding een probleem?

Op korte termijn hoeft dit niet het geval te zijn, op lange termijn wel. Als u voldoende financiële buffers heeft, is het tijdelijk mogelijk meer dan de inflatoire groei van de leningportefeuille te lenen voor het kwalitatief en kwantitatief in stand houden van het bestaande bezit. Om de inflatoire leninggroei, die onderdeel vormt van het Saldo instandhouding, te blijven benutten, is het nodig dat de interne/externe normen van de ratio’s ruimte blijven geven. Een aanhoudend negatief Saldo instandhouding leidt ertoe dat die ruimte er niet meer is.

7: Hoe kan ik bijsturen om het Saldo instandhouding te verbeteren?

Er zijn verschillende mogelijkheden om het Saldo instandhouding te verbeteren. Onder meer hogere huurinkomsten, lagere onderhouds- en beheeruitgaven, lagere verbeteruitgaven en minder sloop. De keerzijde van deze aanpassingen is dat dit ten koste kan gaan van het volkshuisvestelijk presteren. Bovendien kan de kwantitatieve en kwalitatieve instandhouding van de voorraad in gevaar komen. Het Saldo instandhouding heeft alleen betekenis als de uitgaven die nodig zijn om de instandhouding van de voorraad, ook ingerekend zijn.

Meer weten over het DrieCompartimentenModel?

Heeft u meer vragen over hoe u het DrieCompartimentenModel kunt toepassen voor uw corporatie? Bekijk hier de totale FAQ rondom het model.

Er zijn verschillende manieren om het model in te zetten en toe te passen binnen uw organisatie. Lees hier meer over de mogelijkheden of neem contact op met Johan Conijn.

"*" geeft vereiste velden aan

Bekijk de opname van het webinar: DrieCompartimentenModel in de praktijk

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. U ontvangt de aanvraag direct in uw inbox. Ook ontvangt u af en toe een e-mail met tips en artikelen van onze adviseurs. Afmelden kan met 1 klik in iedere mail.

Programma webinar:

 1. Achtergrond DrieCompartimentenModel – Johan Conijn
  • Achtergrond en de opbouw van het model
  • Rol van Saldo instandhouding en de risico’s van een dalende ICR
 2. Eerste ervaringen met toepassing – Driss Ousji, De Sleutels
  • Opstellen DrieCompartimentenModel
  • Resultaten: inzichten, interne gesprekken en toekomstig gebruik
 3. Wat zeggen de uitkomsten van het model – Johan Conijn
  • Betekenis van de uitkomsten
  • Vragen uit de praktijk
 4. Toepassing in financiële sturing – Daan Vrijmoet
  • Resultaten als basis voor het gesprek met collega’s en externe belanghouders
  • Model als handvat voor financiële sturing

Meer lezen?

Bekijk het artikel: Een horizontale ICR realiseren: een grote uitdaging.

Directeur woningcorporaties
Directeur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...