Wijzigingen Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV)Categorie Corporatie alert

Onderwerpen

Op 9 januari 2017 heeft minister Blok een voorstel tot wijziging van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) gepubliceerd. Het BTIV wordt coherent gemaakt met de Woningwet, die naar verwachting op 1 juli 2017 wordt gewijzigd als gevolg van de Veegwet Wonen. Het is de bedoeling dat het BTIV tegelijkertijd met de Veegwet Wonen van kracht wordt. Hieronder lichten wij de belangrijkste wijzigingen toe.

Dienstverlening voor verbonden ondernemingen

De Veegwet Wonen maakt het mogelijk dat een toegelaten instelling (TI) diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering en administratie mag verlenen aan haar verbonden ondernemingen of aan TI’s en met hen verbonden ondernemingen. Het BTIV wordt zodanig gewijzigd dat corporaties geen voorafgaande goedkeuring van de minister behoeven voor het verlenen van deze diensten.

Dienstverlening en werkzaamheden in gebouwen van derden

Met de Veegwet Wonen is het mogelijk gemaakt dat TI’s bepaalde diensten en werkzaamheden mogen verrichten in gebouwen van derden. Met de wijziging van het BTIV is nader invulling gegeven aan de voorwaarden bij het verhuren en aanhuren van gebouwen van derden, het in stand houden van en het treffen van kleinschalige voorzieningen en de diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering of administratie van dergelijke gebouwen. Zo zijn werkzaamheden in gebouwen van derden uitsluitend toegestaan indien minimaal 90% van de verhuureenheden aan huishoudens uit de DAEB doelgroep wordt verhuurd. Ook mag de huur niet hoger zijn dan de liberalisatiegrens en dienen de woongelegenheden passend te worden toegewezen.

Collegiale leningen

Met de invoering van de Veegwet Wonen wordt het weer toegestaan om leningen te verstrekken aan een collega TI. In de wijziging van het BTIV is opgenomen dat collegiale leningen aangemerkt worden als beleggingen. Dit betekent dat het financieel reglement nadere bepalingen dient te omvatten betreffende collegiale leningen.

Financieel reglement

Verder is opgenomen dat het financieel reglement van toepassing wordt op verbonden onderneming waarin de TI meer dan de helft van de bestuurders kan benoemen en ontslaan. Hierdoor wordt het financieel reglement ook van toepassing op stichtingen waarin de TI een vergelijkbare zeggenschap heeft als in een dochter.

Daarnaast wordt voor het bepalen van de norm (2.500 vhe’s) waarboven de controlfunctie in een aparte organisatie eenheid dient te worden geplaatst, aangesloten bij de bepalingen uit de Wet Normering Topinkomens (WNT). De weging van de verhuureenheden wordt dan als volgt:

  • Woongelegenheid en bedrijfsruimte/winkel: 1 verhuureenheid
  • Maatschappelijk vastgoed: 2 verhuureenheden
  • Parkeergelegenheden en overig vastgoed: 0,2 verhuureenheden

Meer weten?

Wilt u meer weten over de implementatie van de Woningwet of de doorrekening van de scheiding? Wij zijn u daarmee graag van dienst of meld u aan voor een van onze Woningwet opleidingen.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de wijzigingen Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...