Persbericht: Woningcorporaties bewuster van maatschappelijke prestaties door asset managementCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen

Woningcorporaties hebben in de afgelopen 10 jaar grote stappen gezet in de professionalisering van asset management, als verbindende schakel tussen strategie en dagelijkse operatie. Het meten en beoordelen van de maatschappelijke prestatie van complexen is sterk in ontwikkeling. Toch is sturing op complexniveau bij een groot deel van de corporaties nog vooral financieel georiënteerd. Het belangrijkste knelpunt is onduidelijkheid over processen, taken en bevoegdheden. Ook zien asset managers dat zij te veel tijd moeten besteden aan operationele activiteiten zoals data-analyse, waardoor de sturende rol nog te weinig aandacht krijgt. Dit blijkt uit onderzoek van Finance Ideas, waarbij 43 asset managers werkzaam bij woningcorporaties ingaan op de succesfactoren en knelpunten van asset management.

Asset management focust nog vooral op effectievere inzet van financiële middelen

Het verbinden van strategie en operatie wordt als belangrijkste doel van asset management bij woningcorporaties genoemd, op de voet gevolgd door het efficiënter inzetten van de beschikbare middelen. Asset managers dragen daaraan bij door onder andere het opstellen van complexbeleidsplannen, het beoordelen van investeringsprojecten en het beoordelen van (primair financieel) rendement.

Het kost de organisatie drie tot vijf jaar om asset management in de vingers te krijgen

Het voldoende gedetailleerd uitwerken van het sturingsmodel en het asset management proces blijkt een aandachtspunt. Minder dan de helft van de deelnemers geeft aan dat het proces voor alle betrokkenen helder is en dat de asset management activiteiten zijn geïntegreerd met de planning- en controlcyclus. Het voldoende concretiseren van processen en het ‘in de vingers’ krijgen van asset management in de hele organisatie vergt drie tot vijf jaar. Het kunnen verbinden van collega’s wordt als belangrijkste vaardigheid van de asset manager genoemd. Ook kennis van vastgoedrekenen en financiën wordt belangrijk gevonden.

Het verduidelijken van het beoordelingskader op complexniveau vormt een belangrijke verbeterstap

De beoordeling van individuele complexen vindt vaak plaats aan de hand van een financiële en een maatschappelijke prestatie. Een aandachtspunt is dat nog geen 40% van de asset managers aangeeft dat de gehanteerde kengetallen in het beoordelingskader binnen de organisatie herkenbaar worden gevonden. Het verhelderen van het beoordelingskader wordt als belangrijke verbeterstap aangemerkt. Daarbij bestaat veel aandacht voor het meten en beoordelen van maatschappelijke prestaties. Aandachtspunten zijn dat een onderhoudsbegroting op complexniveau regelmatig ontbreekt en dat de implementatie van asset management software niet goed wordt afgerond. Dat maakt sturen op de financiële prestatie op complexniveau lastig.

Over de publicatie: Asset management bij woningcorporaties

Ongeveer tien jaar geleden deed de functietitel ‘asset manager’ zijn intrede in de corporatiesector. Dit onderzoek heeft als doel om de stand van zaken, succesfactoren en knelpunten ten aanzien van asset management bij woningcorporaties in beeld te brengen. Daarmee wil Finance Ideas bijdragen aan verdere ontwikkeling van asset management in de corporatiesector. Het onderzoek is gebaseerd op een survey uitgevoerd door Finance Ideas onder 43 asset managers werkzaam bij woningcorporaties. Aansluitend heeft met 17 respondenten een interview plaatsgevonden. De ondervraagde asset managers zijn werkzaam bij woningcorporaties uit verschillende delen van Nederland. Zowel kleine als grote corporaties zijn vertegenwoordigd.

Noot voor de redactie

De uitgebreide resultaten zijn terug te vinden in de volledige publicatie. Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Niels Kornegoor van Finance Ideas, bereikbaar via 06 – 19 27 89 55 of per mail niels.kornegoor@finance-ideas.nl.

Bekijk de volledige publicatie

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de publicatie: Asset management bij woningcorporaties

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Senior adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers
Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...