Zorg pessimistisch over verwachte jaarresultaat door COVID-19Categorie Financiële Zorgthermometer

Onderwerpen , ,

Ondanks de aangekondigde maatregelen vanuit zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten leidt de coronacrisis tot aanhoudende financiële onzekerheid. Ten opzichte van vorige maand zijn zorgaanbieders pessimistischer over het verwachte jaarresultaat. Zorgfinancials anticiperen een aanzienlijke verslechtering van de financiële ratio’s. Wel lijken de grootste zorgen ten aanzien van een acuut liquiditeitstekort te zijn weggenomen.

Bekijk het interview met Jorrit Wigchert, voorzitter van Fizi

Wouter Geerlings gaat in gesprek met Jorrit Wigchert, voorzitter van Fizi, netwerk zorgfinancials, over de resultaten van de Financiële Zorgthermometer. Welk geluid hoort hij om zich heen? Hoe moet de zorg nu verder? Wat kunnen beleidsmakers en belanghebbende doen in deze moeilijk tijden?

Liquiditeitstekorten op korte termijn blijft

Zorgaanbieders blijven de komende maanden een daling van de liquide middelen verwachten. Wel lijken zij meer vertrouwen te hebben dat de aangekondigde maatregelen een liquiditeitstekort tegengaan. 13 procent van de respondenten verwacht de komende drie maanden een tekort aan liquide middelen, terwijl dit vorige maand nog 18 procent was. Zorgaanbieders verwachten in dezelfde mate gebruik te maken van maatregelen die zijn aangeboden door verzekeraars en gemeenten. Daarbij nemen zij intern maatregelen zoals het uitstellen van investeringen om een liquiditeitstekort te voorkomen. Ten opzichte van vorige maand is een daling van 10 procent te zien in het aantal respondenten dat verwacht gebruik te maken van maatregelen die zijn aangeboden door banken (van 19 naar 9 procent).

Financiële ratio’s zorg lager dan eisen bank

Zorginstellingen blijven overwegend negatief over het verwachte jaarresultaat. Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat 88 procent van de respondenten verwacht een lager jaarresultaat te realiseren dan begroot. 54 procent van de financials in de zorg anticipeert zelfs op een aanzienlijke lager jaarresultaat, terwijl dit vorige maand nog 39 procent bedroeg. De medisch-specialistische sector is het meest pessimistisch. Hier houdt 88 procent rekening met een aanzienlijk slechter resultaat. In de zorgsector wordt verwacht dat een omzetderving en/of kostenstijging niet volledig gecompenseerd gaat worden. 19 procent van de respondenten verwacht een dusdanige verslechtering van de financiële ratio’s dat minimaal één van de ratio’s lager komt te liggen dan de eisen van de huisbank. Een stijging in de resultaten van 14 procent ten opzichte van vorige maand. Deze stijging komt met name vanuit de ouderenzorg.

Kosten PNIL stijgen minder snel

Op operationeel vlak lijkt de impact van de coronacrisis enigszins te stabiliseren. Ruim een kwart van de respondenten verwacht geen stijging van het ziekteverzuim de komende maand, terwijl dit vorige maand nog 6 procent was. Ruim de helft van de respondenten anticipeert de komende maand op een gelijkblijvende of toenemende beschikbaarheid van het personeel,. Een positief resultaat aangezien dit afgelopen maand nog slechts een kwart was. Beide effecten moeten er toe leiden dat de kosten voor PNIL naar verwachting de komende maand minder sterk stijgen.

Reactie Fizi (Jorrit Wigchert, voorzitter)

“Zorgen verschuiven onder andere naar de administratieve lasten rondom de verantwoording van de Corona bijdrages. Daarnaast is er de zorg over het kunnen voldoen aan de eisen in de overeenkomst met banken. De omzet staat onder druk, de kosten lopen op en het resultaat wordt bedreigd.”

Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, partner)

“Het is van belang dat zorginstellingen op korte termijn zekerheid krijgen over de financiële maatregelen vanuit zorgverzekeraars en zorgkantoren. Niet alleen voor de financiële continuïteit, maar vooral om de strategie en investeringen te realiseren”

Over de Financiële Zorgthermometer

De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door Finance Ideas onder de circa negenhonderd leden van Fizi, netwerk zorgfinancials. Aan het meest recente onderzoek, dat plaats heeft gevonden in april 2020, hebben 83 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. Door de ontwikkeling m.b.t. het coronavirus wordt de Zorgthermometer de komende tijd maandelijks uitgevoerd.

Noot voor de readactie

Meer informatie over deze editie van de Financiële Zorgthermometer vindt u in de toelichting. De ruwe onderzoeksgegevens vindt u in de uitgebreide resultaten. Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Pim Diepstraten van Finance Ideas, telefonisch (06-19212111) of per mail (pim.diepstraten@finance-ideas.nl).

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van de Financiële Zorgthermometer en ander financieel zorgnieuws

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. U ontvangt de aanvraag direct in uw inbox. Ook ontvangt u af en toe een e-mail met tips en artikelen van onze adviseurs. Afmelden kan met 1 klik in iedere mail.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...