ZorgRating: Faillissementsrisico in de zorg gedaald, maar financiële prestaties verschillen sterkCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Ondanks het toegenomen risicoprofiel van zorginstellingen, ligt het aantal faillissementen op het
laagste niveau van de afgelopen tien jaar. Daarmee sluiten de zorginstellingen aan bij de trend in het
Nederlandse bedrijfsleven. Gemiddeld hebben zorginstellingen hun financiële positie weten te verbeteren. Zorginstellingen binnen de gehandicaptenzorg kennen het laagste faillissementsrisico, gevolgd door ziekenhuizen.

De financiële zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van zorginstellingen is door de afschaffing van het
bouwregime en de introductie van prestatiebekostiging toegenomen en dat leidde aanvankelijk tot een
hoger risicoprofiel in de zorg. Sindsdien hebben de meeste zorginstellingen hun financiële positie echter
weten te verbeteren, onder andere door de verzwaarde financiële eisen en striktere kredietvoorwaarden
die banken stellen.

Opvallend hierin is dat financiële prestaties onderling flink verschillen. De meest recente benchmark van
ZorgRating, die de financiële positie van circa 700 instellingen in kaart brengt, geeft aan dat zorginstellingen binnen de verpleging en verzorging op dit moment een aanzienlijk zwakkere kredietwaardigheid dan vijf jaar geleden hebben. De geestelijke gezondheidszorg lijkt daarentegen een licht financieel herstel te vertonen, maar ook daar is de financiële positie voor een groot deel van de instellingen nog fragiel. De financiële positie van de gehandicaptenzorg is daarentegen behoorlijk solide.

Daarnaast laat ZorgRating zien dat de omvang van zorginstellingen sterk gerelateerd is aan hun
kredietwaardigheid. Kleine instellingen zijn instabieler dan zorginstellingen met een grotere omvang.
Met name in de verpleging en verzorging zijn relatief veel kleinere instellingen.

Over ZorgRating Benchmark

De ZorgRating benchmark wordt jaarlijks uitgevoerd door Finance Ideas en brengt de financiële prestaties en kredietwaardigheid van circa 700 zorginstellingen in beeld. Het is de meest uitgebreide financiële benchmark in de zorg. Voor zestien financiële en operationele ratio’s te berekenen en te wegen tot een individuele ZorgRating, is het mogelijk zorginstellingen in een oogopslag over de afgelopen zes jaar met elkaar te vergelijken.

Wilt u weten waar uw zorginstelling staat?

Financiële prestaties van zorginstellingen verschillen onderling sterkt. Wilt u weten hoe financieel gezond uw instelling is vanuit een bancaire bril? ZorgRating maakt het mogelijk om zorginstellingen snel en overzichtelijk financieel te vergelijken en te beoordelen. Bekijk de voorbeeld rapportages. 

Noot voor de redactie:

Meer informatie over dit onderzoek vindt u in deze publicatie en in de volledige benchmark. Meer informatie over ZorgRating is te vinden op onze website. Voor een toelichting kunt u contact opnemen met de heer drs. P. Diepstraten (Pim) van Finance Ideas. Hij is telefonisch te bereiken op 030 – 232 0480 of per mail via pim.diepstraten@finance-ideas.nl.

Directeur zorg en senior adviseur
Senior adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...