3 aandachtspunten voor inzicht in uw toekomstige investeringscapaciteit

Geplaatst op 16 december 2019, door
Categorie Zorginstellingen
Onderwerpen , , ,

De zorgsector is continu in beweging. Vergrijzing en een toename van chronische aandoeningen doen de zorgvraag steeds verder toenemen. De huidige praktijk leert dat het aanbod momenteel niet goed aansluit op deze zorgvraag. Daarbij neemt de druk op de arbeidsmarkt toe door de stijgende zorgvraag. Met een ongewijzigd beleid is het in de toekomst nodig dat één op de vier Nederlanders werkzaam is in de zorg. Dit is onhaalbaar. Daarom is het van belang dat de zorg anticipeert op verandering.

Waarom is de transformatie in de zorg zo belangrijk?

‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ helpt met het voorkomen van duurdere zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (onder andere e-health). Het doel? Perspectief op ziekte en gezondheid veranderen om zo de zorg te transformeren. Een dergelijke verandering in het zorgklimaat, alsmede ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en technologie, kan ziekenhuizen een behoefte geven om hun toekomstige huisvesting anders te regelen.

Het belang van inzicht in uw toekomstige investeringscapaciteit

Naast de gewenste strategische koers en de beoogde kwaliteitsverbetering is het van belang tijdig inzicht te krijgen in de toekomstige investeringscapaciteit. Hiermee kan een zorginstelling een toekomstig financieel kader vaststellen en haar organisatie tijdig financieel voorbereiden. In onze advies trajecten zien wij regelmatig een drietal aandachtspunten die naar voren gekomen die we dan ook graag met u delen.

#1: Stel marktconforme en robuuste financiële kaders op

Bij het bepalen van de investeringscapaciteit is het van belang dat ziekenhuizen zowel nu als in de toekomst voldoen aan de intern en extern (door banken en toezichthouders) gestelde financiële kaders. De gebruikelijke financiële ratio’s hiervoor zijn: Solvabiliteit, EBITDA ten opzichte van omzet, netto schuld, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) en het resultaat.

De norm voor solvabiliteit ligt momenteel op 25%, maar kan in de toekomst stijgen naar 30%. Voor de DSCR geldt een gebruikelijk minimum van 1,3 – 1,4. Belangrijk is om na te denken wat de headroom dient te zijn ten opzichte van de minimale eisen. Gebruikelijk hierbij is 10% – 20%, waarbij het met nieuwbouw niet onlogisch is om een bepaalde step-up te hanteren. Daarnaast is een norm voor een minimale liquiditeitsbuffer gewenst. Voorafgaand aan de nieuwbouw zal liquiditeitsopbouw moeten plaatsvinden om een deel van de investeringen zelfstandig te financieren. Het is echter ook van belang om gedurende de gehele prognose een minimaal niveau aan te houden van bijvoorbeeld één maand omzet. In dit artikel leest u meer over de opbouw van uw liquiditeitsprognose.

#2: Maak uw investeringscapaciteit inzichtelijk met een integrale meerjarenraming

Voor het bepalen van de toekomstige financiële mogelijkheden dient de integrale meerjarenraming (resultatenrekening, kastroomoverzicht en balans) als uitgangspunt voor de analyse. De uitgangspunten met betrekking tot de opbrengsten, kosten, investeringen en financiering dienen zorgvuldig te worden onderbouwd om een waarheidsgetrouw toekomstbeeld te schetsen. Afhankelijk van de fase waarin het ziekenhuis zich bevindt, kan meer of minder detail en/of onderbouwing worden aangebracht.

Middels de meerjarenraming kan de investeringscapaciteit voor ieder toekomstig jaar inzichtelijk worden gemaakt. Per jaar zal het echter verschillen welke ratio uit het financieel kader de beperking is. Hierbij neemt de investeringscapaciteit logischerwijs toe naarmate de investering verder in de toekomst ligt, mits er een positief operationeel resultaat wordt gehaald. Tevens kan inzichtelijk worden gemaakt wat de impact is van bepaalde beleidskeuzes op de investeringscapaciteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een gevoeligheidsanalyse. Bekijk ook het stappenplan voor het opstellen van een gevoeligheidsanalyse.

#3: Geef aan de hand van een gevoeligheidsanalyse inzicht in de drivers

In de gevoeligheidsanalyse wordt de impact van verschillende beleidskeuzes of toekomstige onzekerheden inzichtelijk gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn moment van investeringen, efficiency voordelen na nieuwbouw of een tariefdruk. Ook de rente speelt bij nieuwbouw een grote rol. Middels verschillende scenario’s kunnen deze effecten worden weergegeven en biedt het sturingsinformatie. Bijvoorbeeld hoeveel additionele investeringscapaciteit wordt er met een x% hogere EBITDA gerealiseerd.  Dit kan voor ziekenhuizen een helder toekomstperspectief schetsen en het benodigde financiële kader voor nieuwbouw intern vroegtijdig bespreekbaar maken.

Verder sparren over de langer termijn focus van uw zorginstelling?

Heeft u vragen over deze aandachtspunten? Stel uw vraag aan Jeroen Lindeboom. Wilt u direct aan de slag met inzicht in de kansen en bedreigingen voor uw financiële continuïteit? Bekijk de vijf stappen om te komen tot een investerings- en financieringsbeslissing.

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de lange termijn focus van uw zorginstelling? Finance Ideas kan uw organisatie snel en efficiënt begeleiden bij het opstellen van een besluitvormingsdocument en bijbehorende financiële analyses zoals het opstellen van een gevoeligheidsanalyse als onderdeel van de meerjarenraming.

Stel een vraag over uw toekomstige investeringscapaciteit

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Jeroen Lindeboom
Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...