3 aandachtspunten voor inzicht in uw toekomstige investeringscapaciteitCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , , ,

De zorgsector is continu in beweging. Vergrijzing en een toename van chronische aandoeningen doen de zorgvraag steeds verder toenemen. De huidige praktijk leert dat het aanbod momenteel niet goed aansluit op deze zorgvraag. Daarbij neemt de druk op de arbeidsmarkt toe door de stijgende zorgvraag. Met een ongewijzigd beleid is het in de toekomst nodig dat één op de vier Nederlanders werkzaam is in de zorg. Dit is onhaalbaar. Daarom is het van belang dat de zorg anticipeert op verandering.

Waarom is de transformatie in de zorg zo belangrijk?

‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ helpt met het voorkomen van duurdere zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (onder andere e-health). Het doel? Perspectief op ziekte en gezondheid veranderen om zo de zorg te transformeren. Een dergelijke verandering in het zorgklimaat, alsmede ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en technologie, kan ziekenhuizen een behoefte geven om hun toekomstige huisvesting anders te regelen.

Het belang van inzicht in uw toekomstige investeringscapaciteit

Naast de gewenste strategische koers en de beoogde kwaliteitsverbetering is het van belang tijdig inzicht te krijgen in de toekomstige investeringscapaciteit. Hiermee kan een zorginstelling een toekomstig financieel kader vaststellen en haar organisatie tijdig financieel voorbereiden. In onze adviestrajecten zien wij regelmatig een drietal aandachtspunten die naar voren komen en die we graag met u delen.

#1: Stel marktconforme en robuuste financiële kaders op

Bij het bepalen van de investeringscapaciteit is het van belang dat zorginstellingen zowel nu als in de toekomst voldoen aan de interne en externe financiële kaders. De gebruikelijke financiële ratio’s hiervoor zijn: de solvabiliteit, de Debt Service Coverage Ratio (DSCR), de Net Debt/EBITDA, een minimale EBITDA of EBITDA-ratio en het resultaat.

Hierbij willen wij opmerken dat de EBITDA een effectiever sturingsmiddel is om de haalbaarheid van een investeringsprogramma te bepalen. In de zorg wordt nog te vaak op resultaat gestuurd. Een zorgaanbieder die momenteel relatief lage kapitaallasten heeft, kan hiervan profiteren door een lagere EBITDA te accepteren (bijv. door extra ruimte aan personeel te besteden). Op het moment dat de zorginstelling weer moet investeren, gaat het resultaat echter knellen indien de huidige exploitatie wordt voortgezet.

De norm voor de solvabiliteit ligt momenteel op 25%. Voor de DSCR geldt een gebruikelijk minimum van 1,3 – 1,4. Belangrijk is om na te denken wat de headroom dient te zijn ten opzichte van de minimale eisen.  Gebruikelijk hierbij is 10% – 20%, waarbij het met nieuwbouw niet onlogisch is om een bepaalde step-up te hanteren. De hoogte van de headroom hangt af van de risicobereidheid van een specifieke instelling. Finance Ideas doet hier momenteel onderzoek naar aangezien dit veelal onvoldoende wordt onderbouwd.

Daarnaast is een norm voor een minimale liquiditeitsbuffer gewenst. Voorafgaand aan de nieuwbouw zal liquiditeitsopbouw moeten plaatsvinden om een deel van de investeringen zelfstandig te financieren. Het is echter ook van belang om gedurende de gehele prognose een minimaal niveau aan te houden om risico’s en maandelijkse fluctuaties op te kunnen vangen. Hierbij is het risico van de ZVW en WMO hoger in vergelijking met de WLZ.  In de praktijk vertaalt zich dat naar een liquiditeitsbuffer van één tot twee maanden omzet. In dit artikel leest u meer over de opbouw van uw liquiditeitsprognose.

#2: Maak uw investeringscapaciteit inzichtelijk met een integrale meerjarenraming

Voor het bepalen van de toekomstige financiële mogelijkheden dient de integrale meerjarenraming (resultatenrekening, kastroomoverzicht en balans) als uitgangspunt voor de analyse. De uitgangspunten met betrekking tot de opbrengsten, kosten, investeringen en financiering dienen zorgvuldig te worden onderbouwd om een reëel toekomstbeeld te schetsen. Afhankelijk van de fase waarin de zorginstelling zich bevindt, kan meer of minder detail en/of onderbouwing worden aangebracht.

Middels de meerjarenraming kan de investeringscapaciteit voor ieder toekomstig jaar inzichtelijk worden gemaakt. Per jaar zal het echter verschillen welke ratio uit het financieel kader de beperking is. Hierbij neemt de investeringscapaciteit logischerwijs toe naarmate de investering verder in de toekomst ligt, mits er een positief operationeel resultaat wordt gehaald. Tevens kan inzichtelijk worden gemaakt wat de impact is van bepaalde beleidskeuzes op de investeringscapaciteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een gevoeligheidsanalyse. Bekijk ook het stappenplan voor het opstellen van een gevoeligheidsanalyse.

#3: Geef aan de hand van een gevoeligheidsanalyse inzicht in de drivers

In de gevoeligheidsanalyse wordt de impact van verschillende (beleids)keuzes of toekomstige onzekerheden inzichtelijk gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn moment van investeringen, efficiency voordelen na nieuwbouw of een tariefdruk. Ook de rente speelt bij nieuwbouw een grote rol. Middels verschillende scenario’s kunnen deze effecten worden weergegeven en biedt het sturingsinformatie. Bijvoorbeeld hoeveel additionele investeringscapaciteit wordt er met een x% hogere EBITDA gerealiseerd.  Dit kan voor zorginstellingen een helder toekomstperspectief schetsen en het benodigde financiële kader voor nieuwbouw vroegtijdig intern bespreekbaar maken.

Verder sparren over de lange termijn focus van uw zorginstelling?

Heeft u vragen over deze aandachtspunten? Stel uw vraag aan Jeroen Lindeboom. Finance Ideas kan uw organisatie snel en efficiënt begeleiden bij het opstellen van een besluitvormingsdocument en bijbehorende financiële analyses en uiteraard het opstellen van een meerjarenraming. Of wilt u op hoofdlijnen inzicht in uw investeringscapaciteit en financieringsmogelijkheden? Dat kan met onze financieringsscan.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over uw toekomstige investeringscapaciteit

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...