Jaarverslag WFZ: Het aantal borgingsverzoeken neemt toeCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Het WFZ heeft recent zijn jaarverslag gepubliceerd. Ultimo 2018 heeft het WFZ in totaal voor € 7,1 miljard garanties op langlopende leningen uitstaan. Dit is een daling van circa 6% ten opzichte van 2017. Ook de daadwerkelijk opgenomen garanties zijn gedaald: van € 247 miljoen in 2017 naar € 100 miljoen in 2018. Het WFZ geeft aan dat het lage garantievolume het lage investeringsniveau van zorginstellingen van enkele jaren geleden weerspiegelt.

Er zijn echter signalen dat er sprake is van een opleving. Ultimo 2018 zat er ruim € 300 miljoen aan garantietoezeggingen door het WFZ in de pijplijn. Ter vergelijking: in 2017 was dit ongeveer de helft. Deze toezeggingen kunnen de komende jaren worden verzilverd. Ook is het aantal nieuwe garantieverzoeken toegenomen.

In 2018 heeft het WFZ 43 borgingsverzoeken afgehandeld, een stijging van 16% ten opzichte van 2017. Opvallend is dat het WFZ relatief veel borgingsverzoeken (al dan niet deels) heeft gehonoreerd. In 2017 werd nog ruim 60% van de borgingsverzoeken gehonoreerd. In 2018 is dit gestegen naar ruim 85%. In de eerste twee maanden van 2019 ziet het WFZ een verdere (licht) stijgende lijn in het aantal nieuwe aanvragen.

Gaan zorginstellingen inderdaad meer investeren?

Het aantal investeringen heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan. Alle deelsectoren hebben een druk op de omzet ervaren en om die reden minder geïnvesteerd. Zorginstellingen moeten echter blijvend investeren om te kunnen voldoen aan de toenemende en zwaardere zorgvraag door onder andere de vergrijzing. Ook moet de kwaliteit van zorg in stand worden gehouden en waar mogelijk worden verbeterd. Er staat zorginstellingen dan ook een aanzienlijke investeringsopgave te wachten.

Niet alleen in vastgoed, maar ook in ICT en domotica. De positieve signalen die het WFZ presenteert in het jaarverslag kunnen erop duiden dat zorginstellingen inderdaad meer gaan investeren. Dit beeld wordt tevens bevestigd door de resultaten uit de meest recente Financiële Zorgthermometer. Hieruit blijkt dat ruim 50% van de zorginstellingen verwacht (aanzienlijk) meer te gaan investeren het komende jaar.

Aantal deelnemers onder verhoogde risicobewaking afgenomen

Ultimo 2018 stonden 42 deelnemers (bijna 15% van het totaal) onder verhoogde bewaking van het WFZ. Dit is een beperkte daling (-2%) ten opzichte van 2017. Het WFZ maakt hierbij onderscheid in drie categorieën (naar gelang van de ernst van de situatie): geel, oranje en rood. In de grafiek hieronder is de ontwikkeling van de verschillende categorieën weergegeven. Hierbij dient tevens te worden opgemerkt dat het een momentopname (eind van het jaar) betreft. Het aantal kan gedurende het jaar fluctueren.

Het aantal deelnemers onder verhoogde risicobewaking is in 2018 verder afgenomen naar 42. In 2016 en 2017 was dit aantal respectievelijk 53 en 48. Het aantal deelnemers in de hoogste risicocategorie (rood) is sterk gedaald. Ook het aantal deelnemers in de gele risicocategorie is afgenomen. De oranje risicocategorie kent een lichte stijging.

WFZ-deelnemers onder verhoogde aandacht per risicocategorie


Bron: WFZ jaarverslag 2018

Het totaalbedrag aan lopende garanties bij de meest risicovolle deelnemers (rood) bedraagt € 58 miljoen. In de situatie dat deze deelnemers tegelijkertijd failliet zouden gaan, levert dit echter geen problemen op voor het WFZ. In geval van faillissement hoeft het WFZ bovendien niet de openstaande schuld ineens af te lossen, maar betaalt het de rente en aflossingen gedurende de resterende looptijd van de lening. Het risicovermogen van het WFZ is ruim € 285 miljoen en daarmee ruim voldoende om een dergelijke onwaarschijnlijke situatie op te vangen.

Alhoewel, onwaarschijnlijk? In oktober 2018 heeft natuurlijk de unieke gebeurtenis plaatsgevonden dat twee ziekenhuizen tegelijk failliet werden verklaard. Het WFZ was bij één van deze ziekenhuizen (IJsselmeer ziekenhuizen) betrokken. De lopende geborgde leningen bedroegen € 5,3 miljoen. Het WFZ verwacht een deel van deze schade te compenseren door verkoopopbrengsten van het vastgoed.

Het aantal faillissementen in de zorg liet in 2018 een lichte stijging zien. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in het eerste kwartaal van 2019 35 faillissementen zijn uitgesproken in de zorg (excl. natuurlijke personen en eenmanszaken). Dit betekent een beperkte stijging (+ 0,02%) in vergelijking met een jaar eerder (Q1 2018). Voor het totale Nederlandse bedrijfsleven is een vergelijkbare trend waarneembaar. Ook daar laat het aantal faillissementen een lichte stijging (+ 0,03%) zien.

Hulp nodig bij het verkrijgen van borging van het WFZ?

Finance Ideas kan uw organisatie snel en efficiënt begeleiden bij het samenstellen van een complete aanvraag conform de richtlijnen van het WFZ. Finance Ideas heeft daarnaast ruime ervaring met het arrangeren van financiering. Onze adviseurs weten wat er speelt in de zorgsector en spreken de taal van de bank. Het borgingstraject en het financieringstraject kunnen parallel aan elkaar in gang worden gezet.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over borging van het WFZ

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...