Accountantsprotocol gepubliceerdCategorie Corporatie alert

Onderwerpen , ,

Op 27 januari 2017 is het accountantsprotocol bij de jaarrekening en de dVi 2016 gepubliceerd. Dit protocol verschijnt ieder jaar en bevat de richtlijnen die gelden voor de accountants bij de controle van de jaarstukken van woningcorporaties.

Wat staat er in het Accountantsprotocol?

In het protocol wordt de materialiteit gedefinieerd waarmee de accountant moet controleren en rapporteren. Er wordt aandacht besteed aan het hanteren van de marktwaarde en de controle hierop. Onder andere dient het gehanteerde rekenmodel gecertificeerd te zijn.

De modellen voor balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in december gepubliceerd. In de dVi moet het kasstroomoverzicht worden gesplitst in DAEB en niet-DAEB, in de jaarrekening hoeft dit niet volledig. De kostenverdeelstaat, die gehanteerd is in het scheidingsvoorstel dat in december 2016 is ingediend, vormt de basis voor de splitsing van de kasstromen in DAEB en niet-DAEB.

Als gevolg van de invoering van de nieuwe Woningwet moeten alle niet-DAEB investeringen in 2016 vooraf worden goedgekeurd door de Minister of de Aw. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor losse parkeervoorzieningen bij DAEB nieuwbouw. De accountant controleert hierop bij uitgaven boven de € 250.000.

Overige wijzigingen ten opzichte van verslagjaar 2015 betreffen onder andere accountantswerkzaamheden bij de specifieke uitvraag met betrekking tot de 95%-passendheidsnorm, de huursombenadering en de huisvesting van vergunninghouders.

Wat komt er nog?

Behalve de waardering op marktwaarde veranderen er nog een aantal zaken. De vergelijkende cijfers dienen te worden aangepast, de berekening van belastinglatenties gaat wijzigen en in het bestuursverslag dient een toelichting te worden opgenomen over het effect van de waardering op marktwaarde. Er volgt nog een nadere handreiking over al deze wijzigingen. Deze wordt opgesteld door de Raad van de Jaarverslaggeving en de Aw en wordt naar verwachting half februari via de website van de Aedes gepubliceerd. Overigens verdient het aanbeveling om uw keuzes tijdig met uw accountant af te stemmen.

Het wachten is ook op het indexeringspercentage om het beginvermogen 2015 te berekenen. Dit is nodig om de vergelijkende cijfers op te kunnen stellen. In het Handboek Marktwaardering is aangekondigd dat dit percentage nog wordt gepubliceerd, maar het is niet bekend wanneer dit zal zijn. Dit accountantsprotocol ziet alleen toe op de jaarrekening en de dVi 2016. De accountant heeft ook een rol bij het beoordelen van definitieve scheidingsvoorstel zoals dat voor 1 juli 2017 moet worden ingediend door alle corporaties. Het bijbehorende protocol zal naar verwachting later dit voorjaar verschijnen.

Heeft u nadere vragen over het opstellen van de jaarrekening?

Finance Ideas biedt op verschillende manieren ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening:

 • Ondersteuning bij de berekening van de marktwaarde
 • Beoordeling van uw concept jaarstukken.
 • Vragen over specifieke onderwerpen.

Woningwet compliance scan

Het implementeren van de Woningwet eindigt niet bij het indienen van het ontwerp scheidingsvoorstel of bij goedgekeurde statuten en een goedgekeurd financieel reglement. De scheiding van DAEB en niet-DAEB begint nu pas en 2017 is daarmee een belangrijk implementatiejaar.

Wij kunnen snel en eenvoudig voor u inzichtelijk maken in hoeverre u al conform de nieuwe richtlijnen handelt en waar het komende jaar voor u de aandachtspunten liggen. Dit kunt u gebruiken bij de controle door de accountant en om uw Raad van Commissarissen te informeren over de voortgang van de implementatie. In een compact en overzichtelijk rapport presenteren wij uw voortgang ten aanzien van de volgende punten:

 • Het operationaliseren en Woningwet proof maken van uw reglement en statuten (investeringsstatuut, treasurystatuut en verbindingenstatuut)
 • Marktwaarde waardering
 • Kostentoerekening in het scheidingsvoorstel
 • Administratieve inrichting
 • Marktconformiteit van de niet-DAEB tak (of dochter BV)
 • Financiële risicobeheersing en (interne) controle
 • Governance en dienstverlening voor derden
 • Huurbeleid

Neem voor meer informatie over de Woningwet compliance scan contact op met een van onze adviseurs.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over het Accountantsprotocol

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...