Aw publiceert evaluatierapport scheidingsproces DAEB en niet-DAEBCategorie Corporatie alert, Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Op 28 mei 2018 heeft de Autoriteit woningcorporaties een onderzoeksrapport gepubliceerd over de evaluatie van het scheidingsproces DAEB en niet-DAEB.

Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste conclusies uit het rapport:

  • Het algemeen oordeel is dat de scheiding DAEB en niet-DAEB op ruim voldoende wijze is gerealiseerd. Dit resultaat zal volgens de onderzoekers bijdragen aan herstel van vertrouwen in de woningcorporaties.
  • De doeltreffendheid van de scheiding DAEB en niet-DAEB is goed en de legitimiteit is ruim voldoende.
  • Het scheidingsproces is, getoetst aan de uitgangspunten van doelmatigheid, onvoldoende. De gekozen aanpak lijkt ingericht op/passend bij het beoordelen van hybride en juridische scheiding, terwijl in feite in praktisch alle gevallen werd gekozen voor het lichte regime of voor de administratieve scheidingsvariant. Wellicht was er vanwege de hoeveelheid administratieve scheidingen en het verlichte regime, een eenvoudiger proces mogelijk geweest.
  • Het staatssteunrisico is verder verkleind en de kerntaken zijn helderder gedefinieerd.
  • Het is nu nog niet vast te stellen wat de effecten zijn van de implementatie van de scheiding op de volkshuisvesting. Ook de effecten op bedrijfsvoering, organisatie en governance van de woningcorporaties worden in de nabije toekomst duidelijk.
  • De woningcorporaties die gekozen hebben voor een verlicht regime zijn daarmee niet klaar. Zij zullen hun verantwoording vanaf het boekjaar 2018 moeten baseren op de nieuwe spelregels. Tijdens het onderzoek is gebleken dat de corporaties die onder het verlicht regime vallen, zich hiervan niet altijd bewust lijken te zijn.

Meer weten over de Woningwet?

Met de Masterclass Woningwet Compliance krijgt u inzicht in hoe u het palet aan Woningwet spelregels effectief kunt implementeren en integreren binnen uw organisatie. Er is daarbij aandacht voor de impact op en borging van Woningwet compliance in de werkwijze en processen. Compliance wordt op die manier effectief toegepast, onderdeel van het beleid en breed gedragen binnen de organisatie.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...