Hoe voorkomt u dat de begroting het ‘feestje van afdeling financiën’ wordt?Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen

Elke corporatie heeft een portefeuillestrategie toetsingskader liggen. Deze is gebaseerd op interne notities waarin de strategie is beschreven en op de financiële kenmerken die relevant zijn om op te monitoren en op te sturen. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de (grote) uitdagingen zoals de verduurzaming, leefbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid van de woningvoorraad. Al deze onderwerpen komen terug in de begroting, maar hoe zorgt u voor inzichtelijke informatie voor u, uw collega’s en externe belanghebbenden?

Onderwerpen van de begroting

U bent niet de enige met deze worsteling. Veel corporaties zitten met belangrijke vragen zoals: Hoe ziet de ontwikkeling van het eigen vermogen eruit? Wordt deze groei veroorzaakt door direct of indirect rendement? En wat is eigenlijk een gewenste ontwikkeling? Bij het zoeken naar de antwoorden zijn vanzelfsprekend ook normen van toezichthouders, interne normen en discussiepunten zoals investeren versus schuldpositie met elkaar verweven. Al deze onderwerpen komen terug in de begroting. Maar het is nu juist het ‘eenduidig inzichtelijk maken’ wat het lastig maakt. En als dit al lukt, hoe wordt het voor iedereen (binnen en buiten de organisatie) duidelijk waarom bepaalde beleidskeuzes worden gemaakt?

De rol van data bij de begroting

Verschillende afdelingen leveren informatie aan over de te voeren strategie omtrent huurindexatie, aan- en verkopen, nieuwbouw, etc. Een eerste stap is om hen te betrekken bij de rest van het begrotingsproces en niet alleen bij de aanlevering van de data, maar ook bij de uitkomsten. Aangezien wensen vaak meer beslag leggen op de financiële middelen, dan de middelen toestaan, wordt nogal eens in de wensen gesneden. Beleidskeuzes konden voorheen enkel beargumenteerd worden op basis van de, voor niet direct betrokkenen, moeilijk te interpreteren data, waardoor zij voortijdig afhaken. Maar inmiddels is er gelukkig veel meer mogelijk. Data is ook leesbaar te maken voor uw collega’s, internen en externe stakeholders. Een win/win, want naast dat het voor hen makkelijk wordt, kunt u op die manier ook duidelijk maken waarom bepaalde beleidskeuzes gemaakt worden. Hiermee voorkomt u dat het opstellen van de begroting het ‘feestje van financiën’ wordt genoemd.

Tip: Bekijk de opleiding: Inzicht in de meerjarenbegroting met business intelligence

Van data naar bruikbare informatie

Dat klinkt makkelijk, maar hoe ziet dit er concreet uit? Binnen een corporatie is al heel veel financiële data beschikbaar. De vraag is dan ook: hoe zorgt u er voor dat deze data te interpreteren is? Hoe maakt u van die data informatie die ook voor niet-financiële corporatiemedewerker begrijpelijk is? En wat kan de financial met de data richting begrotingen, rapportages en (scenario) analyses?

Om de gevolgen van beleidsaanpassingen inzichtelijk te maken, hebben wij een model ontwikkeld dat inzicht geeft in de financiële ratio’s zoals die zijn vastgesteld door de toezichthouder. Zo wordt bijvoorbeeld niet alleen het verloop van de operationele kasstroom gepresenteerd, maar koppelen we meerdere reeksen aan elkaar. Zo wordt inzichtelijk waarom het verloop van de ICR is zoals die uit de begroting komt. Daarnaast geeft dit ‘verdienmodel’ op basis van de platte data uit de software op portefeuilleniveau inzicht in waar het rendement vandaan komt. Zo kunt u gemaakte beleidskeuzes eenvoudiger verantwoorden binnen en buiten de organisatie én krijgt u inzicht in resultaten en rendementen van de inzet van uw financiële middelen.

Meer informatie over dit model?

Bent u benieuwd naar de werking van dit model? In de training ‘inzicht in de meerjarenbegroting met business intelligence’ gaat u aan de slag met het inzichtelijk maken van uw eigen financiële data door middel van dit model. U verlaat de workshop met uw eigen, op data gebaseerde begroting.

Heeft u specifieke vragen over het model? Of wilt u sparren over de meerwaarde voor uw corporatie? Stel uw vraag aan Rob Sukaldi of neem direct contact op.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel direct een vraag over dit model

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...