Beoordelingskader ‘Aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij’ gepubliceerdCategorie Corporatie alert

Onderwerpen ,

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft op 19 juni 2017 een beoordelingskader voor de Aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij gepubliceerd.

De statuten van dochtermaatschappijen dienen vóór 1 januari 2018 in lijn te zijn met de Woningwet. Het gaat overigens alleen om bestaande dochtermaatschappijen (niet zijnde een woningvennootschap of samenwerkingsvennootschap) waarin de corporatie een meerderheidsbelang heeft. Voor de aanvraag van een statutenwijziging geldt een beslistermijn van acht weken. Na schriftelijke goedkeuring van de Aw dienen de statuten binnen drie maanden gepasseerd te zijn bij de notaris. Gelet op de behandeltermijn van de Aw dienen de statuten uiterlijk eind oktober naar de Aw te worden verstuurd.

In het beoordelingskader zijn bepalingen opgenomen welke in de statuten van dochtermaatschappijen (naamloze vennootschappen (NV’s) en de besloten vennootschappen(BV’s)) van corporaties moeten worden opgenomen. Het gaat hier vooral om verplichte bepalingen omtrent hun werkzaamheden, aandelen, beslissingen die de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering behoeven en de wijze van benoeming en ontslag van bestuursleden.

Verder wordt in het beoordelingskader verduidelijkt dat ondanks de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV- recht geen blokkeringsregeling afdwingt, deze conform de Woningwet wel in de statuten van NV’s en BV’s van corporaties moet worden opgenomen.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over het beoordelingskader ‘Aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij’

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...