Impact van Box 3 vermogen gaat komend jaar drastisch omlaag

, door


Categorie Corporatie alert, Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Bij het bepalen van actueel inkomen binnen de Inkomenstoets voor kandidaat-huurders in de sociale sector, dient naast het inkomen uit werk en/of uitkeringen (Box 1) ook het inkomen uit vermogen (Box 3) te worden meegenomen. Voor de bepaling daarvan werd tot dit jaar uitgegaan van een fictief rendement op het belastbaar vermogen van 4%.

Wat is er aangepast?

Met ingang van het huidige belastingjaar is deze voet al enigszins aangepast en gedifferentieerd in een drietal ‘schijven’: hoe meer vermogen, hoe hoger het veronderstelde rendement. In de laagste schijf, de eerste € 75.000 boven het vrijgestelde vermogen (per fiscaal partner), heeft de fiscus een fictief rendement bepaald dat voor 2/3 is gebaseerd op de gemiddelde spaarrente over de afgelopen 5 jaar en voor 1/3 op het beleggingsrendement over de afgelopen 15 jaar. Die gemiddelde spaarrente bedraagt 1,63%, het beleggingsrendement 5,39%, zodat het gewogen gemiddelde in deze aanvangsschijf uitkomt op een kleine 2,9%.

Volgens bevestigde berekeningen van De Telegraaf gaat die 1,63% voor 2018 omlaag naar 0,35%. Als we uitgaan van gelijkblijvend beleggingsrendement, zou het fictief rendementspercentage in de eerste schijf op zo’n 2% uitkomen. Dat is dus een halvering ten opzichte van vorig jaar. Eerder werd al bekend gemaakt dat de belastingvrije voet met € 5.000 omhoog gaat naar € 30.000.

Wat betekent dit voor de huurtoewijzing?

In 10 tot 20% van alle huurtoewijzingen kan het toetsinkomen niet op basis van een Inkomstenverklaring van de Belastingdienst worden vastgesteld. Reden hiervoor is òfwel dat bij de Belastingdienst eenvoudigweg geen inkomensgegevens bekend zijn, òfwel dat de inkomenssituatie van de kandidaat-huurder(s) is gewijzigd als gevolg van werkloosheid, het vinden of veranderen van werk. Er moet dan een berekening worden gemaakt van het actuele inkomen, aan de hand van loonstroken, uitkeringsspecificaties en dergelijke. Ook moet er dan worden gekeken naar het eventueel aanwezige vermogen, zoals de opbrengst van een verkochte eigen woning of ander spaargeld.

In de praktijk betekent de aanwezigheid van bijvoorbeeld € 100.000 vermogen op dit moment een (aanvullend) toetsinkomen van circa € 2.200. Voor huurtoewijzingen in 2018 zou dat € 1.400 worden.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...