Dagverslag Dag van de Publieke Financiering 2018Categorie Woningcorporaties, Institutionele beleggers, Zorginstellingen

Onderwerpen ,

Tijdens  alweer de derde editie van de Dag van de Publieke Financiering schijnt er een mooi zonnetje op  landgoed De Horst. Finance Ideas organiseert deze dag voor woningcorporaties, zorginstellingen en institutionele beleggers, dit keer met het thema Technologische innovatie en energietransitie.

Terugkijktip: In 1,5 minuut het seminar over technologische innovatie en energietransitie

Tijdens de inlooplunch met Italiaanse broodjes en salades werden de eerste contacten gelegd tussen de deelnemers en sprekers. Hierna was het tijd om te beginnen met de opening. Na een welkomstwoord door Victor Burger, partner bij Finance Ideas, werd de middag geopend door dagvoorzitter Jeroen Smit. Hij benadrukte dat de timing van dit seminar perfect was: het IPCC rapport over de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad, het hoger beroep van Urgenda en de klimaatstresstest van Klaas Knot waren allemaal in het nieuws deze week. Ook dit jaar was de Buzzmaster weer aanwezig, waardoor de zaal actief werd betrokken bij de onderwerpen. Uit een eerste kennismaking bleek dat het publiek uit het hele land kwam, dat de aarde hun favoriete planeet is en dat zij verwachten dat de volgende zware crisis over ongeveer vier jaar gaat plaatsvinden.

De eerste spreker van de middag was Hans Stegeman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. In zijn verhaal kwam het ongekende succes van ons economische model naar voren. Dit succes leidt echter wel tot meer ongelijkheid en meer energieverbruik. Waar we naar toe gaan met de wereld wordt beïnvloed door trends die op ons afkomen; denk hierbij aan technologie en innovatie, schaarste van natuurlijke hulpbronnen en geopolitiek. Het publiek gaf aan dat de grootste uitdaging voor de toekomst toch wel de klimaatverandering is (50%). Hans Stegeman stelt dat de uitdaging is om niet meer economische groei te krijgen, maar een systeem te creëren dat binnen de grenzen van de aarde opereert. De rol van de publieke sector bestaat daarbij onder andere uit het meebuigen en verbuigen van trends en het opstellen van een herkenbare agenda.

Hoe technologie bedrijfsmodellen gaat veranderen, Erik Vermeulen

De tweede spreker was Erik Vermeulen, Head of Governance bij Philips Lighting. Hij begon zijn verhaal dat we leven in een wereld van verandering. Zo worden vraagstukken die normaal gesproken in handen van juristen zijn tegenwoordig steeds vaker opgelost door techneuten. De technologie gaat snel, soms zo snel dat bijvoorbeeld financiële bedrijven die dit niet snel oppikken onder druk komen te staan door de echte data-driven bedrijven zoals Apple, Amazon en Facebook. Door het omarmen van de digitalisering verschijnen er nieuwe oplossingen; het bij elkaar brengen van bankiers en coders levert immer magie op. Erik Vermeulen sloot zijn verhaal af met de uitspraak: “Data is de nieuwe olie en iets slims doen met data is het nieuwe geld”.

Gebouwen optimaliseren met data, Dirk Huibers

De derde spreker van de dag was Dirk Huibers, CEO bij Octo. Als echte techneut gaf hij aan andersom te werken dan de vorige sprekers, het zogenoemde bottom-up. Een van de ontwikkelingen waar zij bij Octo op inspelen, is dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de intelligentie van de computer. Het eerste voorbeeld dat hij gaf was het vereenvoudigen van het legionella beheersplan in een verzorgingstehuis. Middels sensoren die de temperatuur in de leidingen meten, werd bijgehouden wanneer de leidingen voor het laatst zijn gebruikt. Dit gaf inzicht of de leidingen daadwerkelijk doorgespoeld moesten worden om legionella tegen te gaan. Naast een besparing in tijd zorgt dit ook voor een besparing in water.

Wanneer je in het bezit bent van veel vastgoed, als woningcorporatie bijvoorbeeld, is het de vraag met welk bezit je moet beginnen voor de verduurzamingsopgave. Door het inzetten van een drone die warmteverliezen in kaart brengt, is het eenvoudig te bepalen welk bezit het eerste dient worden aangepakt.

Na de eerste drie sprekers was het tijd voor een korte pauze. Ruim 65% van het publiek gaf aan hierbij nieuwe mensen te hebben ontmoet en deze nog aardig te vinden ook.

Uitdagingen en kansen financiering duurzaamheidsopgave, Richard Kooloos

De vierde spreker van de middag was Richard Kooloos, Directeur Sustainable Banking bij ABN AMRO. Hij begon met de vraag hoeveel keer meer materialen we zijn gaan gebruiken in de afgelopen jaar. Het publiek zat er niet ver naast met 40 keer, 34 keer was het juiste antwoord. Tweederde van de kredietverlening van ABN AMRO zit in vastgoed, hier zit dan ook de meeste impact die zij kunnen leveren. Zij kunnen hun klanten alleen niet opdragen te investeren in duurzaamheid. Daarom wordt er ingezet op stimulatie en het enthousiast maken van de klant op het gebied van duurzaamheid. Ook urban mining is een van de speerpunten van ABN AMRO; van slopen naar oogsten. Door circulair te bouwen ontstaat er niet alleen minder afval, maar kan een gebouw worden afgeschreven naar bijvoorbeeld 60% in plaats van 0%. Hierdoor ontstaat een positievere exploitatie van het gebouw.

Aan de slag met verduurzaming van gebouwen, Philip Blaauw

De vijfde spreker is Philip Blaauw, Directeur en oprichter bij Innax. Er ligt een enorme opgave betreffende het verduurzamen van vastgoed; zo kent Nederland ruim één miljoen m2 aan zorgvastgoed en 65.000 huurwoningen die jaarlijks verduurzaamd dienen te worden. Deze transitieroute kan via twee routes worden ingeslagen, isoleren en/of de fossiele brandstof beperken. Innax is ervan overtuigd dat het beperken van fossiele brandstoffen het eenvoudigste is aan te pakken door de toepassing van zonne-energie. De drie succesnummers hierbij zijn: breng alle aansluitingen in kaart en maak gebruik van slimme meters, onderzoek of de postcoderoos zonne-energie van toepassing is zodat de omgeving mee kan doen en onderzoek de mogelijkheid van de externe energie manager.

There’s no business like sustainable business, Anne Mieke van der Werf

De laatste spreker van middag was Anne Mieke van der Werf, Managing Partner bij ForestEffect Fund en CFO bij Solarus. De woningvoorraad is de afgelopen eeuw enorm gegroeid, waarbij geldt dat we allemaal warmte nodig hebben. De uitdaging is echter hoe je deze warmtevraag in gezamenlijkheid kan aanpakken. Een passend systeem hiervoor is het Solarus Systeem, dit is een powercollector die warm water opwekt met behulp van de zon. Een nieuwe woonwijk in India met appartementen werd zonder warmwatervoorziening opgeleverd. Dit had tot gevolg dat iedereen zelf een geiser installeerde, waardoor het netwerk continue overbelast raakte. De toepassing van Solarus loste dit probleem direct op. Voor een Hotel in Zuid-Afrika heeft de toepassing van het systeem geleid tot een reductie van 30% op de warmtevraag. De conclusie is dan ook dat we in gezamenlijkheid grote problemen kunnen oplossen.

De dag werd afgesloten door Piet Eichholtz, partner en oprichter van Finance Ideas. Van deze dag heeft hij opgestoken dat met de menselijke vindingrijkheid we eigenlijk alles kunnen oplossen. Geloof dus in de techniek!

Nieuwe datum voor volgend jaar

Bent u er volgend jaar weer bij en wilt u deze middag alvast in uw agenda zetten? De vierde editie van de Dag van de Publieke Financiering is op donderdag 10 oktober 2019. Voorinschrijving is ook mogelijk.

Direct aan de slag met verduurzaming?

Tijdens de dag werd duidelijk dat we in beweging moeten komen rondom verduurzaming. Welk scenario past het beste bij uw instelling en wat zijn de financiële consequenties van verduurzaming? Finance Ideas ondersteunt en begeleidt woningcorporaties bij het plan van aanpak CO2-neutraal 2050 en bij het berekenen van de financiële haalbaarheid van de verschillende scenario’s van uw duurzaamheidambities. Heeft u vragen over de te nemen stappen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over technologische innovatie en energietransitie

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...