De 10 betrokkenen bij het verduurzamingsprocesCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Het verduurzamen van het woningbezit van corporaties is om vele redenen complex. Verduurzaming is niet alleen kostbaar, er moet ook met vele partijen worden samengewerkt om inzicht te krijgen in hun zienswijzen en belangen. Rob Sukaldi zet deze partijen voor ons uiteen in een overzicht van tien, niet uitputtende, partijen die een belangrijke rol spelen in de verduurzamingsopgave.

#1: Huurder

Bij het verduurzamen van de woning kan de huurder hinder ondervinden van de werkzaamheden. Vooral bij bouwkundige ingrepen kan dit het geval zijn. Daarom is het belangrijk de huurder te wijzen op de voordelen van het verduurzamen. Niet alleen heeft het invloed op de energierekening, ook zorgt het beter isoleren en ventileren voor een betere gezondheid. Door in gesprek te gaan met de huurder kunnen de wensen goed worden afgestemd.

#2: Eigenaren

Eigenaren van woningen zijn om diverse redenen terughoudend met het verduurzamen. Argumenten die vaak voorbij komen zijn: “Ik woon er nog maar een paar jaar” of “Dat verdien ik nooit terug”. Voor eigenaren van woningen in gemengde complexen geldt hetzelfde als voor huurders. Het is echter niet mogelijk om een woning volledig energieneutraal te maken als de woning ernaast niet wordt verduurzaamd. Om deze reden is het belangrijk om in gemengde complexen ook de eigenaren mee te krijgen in de verduurzamingsopgave.

#3: Woningcorporatie

Binnen de organisatie is het alleen mogelijk dat duurzaamheid een gelijkwaardige plek krijgt binnen de overige beleidsthema’s als duurzaamheidsinvesteringen ook breed worden gedragen. Vanwege de breedte en complexiteit van het duurzaamheidsbegrip, is aandacht en afstemming tussen verschillende afdelingen als wonen, vastgoed, financiën en strategie essentieel.

#4: Bouwbedrijf/installateur

Nu steeds meer woningcorporaties de verduurzamingsinvesteringen verhogen, neemt het tekort aan goed opgeleide installateurs alleen maar toe. Maak met het bouwbedrijf/installateur goede afspraken over welke woningen, wanneer en op welke manier worden verduurzaamd. De schaarse capaciteit wordt dan het best benut. Dit schept niet alleen duidelijkheid onderling, maar zorgt ook bij de huurder tot minder overlast.

#5: WSW

De duurzaamheidsopgave kan gezien de omvang niet altijd worden gedragen vanuit de eigen middelen. Voor het realiseren van de duurzaamheidsinvesteringen is extra financiering met borging nodig. Het WSW heeft al verschillende onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat de verduurzaming voor veel woningcorporaties een brug te ver is.

#6: Overheid – wet en regelgeving

De overheid verstrekt subsidies voor het verduurzamen van woningen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de STEP subsidie. De overheid komt de komende jaren ongetwijfeld met nieuwe wet- en regelgeving om de ambities van Parijs en de Europese en Nederlandse ambities te realiseren. Ook ander overheidsbeleid heeft grote invloed op de plannen en de mogelijkheden om een duurzaam verdienmodel te realiseren.

#7: Overheid – Gemeente

Bij het maken van prestatieafspraken en het opstellen van de warmtevisie kunnen woningcorporaties en gemeenten een gezamenlijke aanpak voor energiebesparing uitwerken. De warmtevisie op wijkniveau is cruciaal voor corporaties om de uitvoering van de verduurzaming te bepalen en/of te timen. Daarnaast heeft de gemeente een rol in de verduurzamingsopgave bij het al dan niet verstrekken van vergunningen voor het aanpassen van de schil.

#8: Aedes

Aedes biedt als branchevereniging een aantal tools ten behoeve van de verduurzaming. Zo heeft zij de routekaart CO2-neutraal als hulpmiddel opgesteld en zijn er coaches die helpen bij het realiseren van de duurzaamheidsopgave. Tevens verricht Aedes veel lobbywerk om voor woningcorporaties gunstigere voorwaarden af te dwingen.

#9: Uzelf

Hoe kijkt u tegen verduurzaming aan? Met een derde van de Nederlandse woningen in het bezit, kunnen woningcorporaties een cruciale rol spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hoe past duurzaamheid in het traditionele spanningsveld van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit?  Met de routekaart en het plan van aanpak kunt u zelf aan de slag om de verschillende scenarios in kaart te brengen en te bekijken welke het beste bij uw instelling past.

#10: Finance Ideas

Waar moet u beginnen met verduurzaming? Hoe krijgt u inzicht in de financiële consequenties van de diverse scenario’s? Finance Ideas biedt een aantal handvatten om de duurzaamheidsopgave te realiseren. Zo hebben onze adviseurs een plan van aanpak CO2-neutraal 2050 opgezet en kunnen we u ondersteunen bij het berekenen van de financiële haalbaarheid van uw duurzaamheidsopgave. Hierbij worden uw investeringen uit de routekaart aan uw meerjarenbegroting gekoppeld en aan de hand van de ratio’s van Aw/WSW getoetst. Heeft u vragen of wilt u sparren over uw mogelijkheden? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Meer veelgestelde vragen over verduurzaming

Naast de 10 betrokkenen bij het verduurzamingsproces hebben onze adviseurs in de voorgaande edities ook de Veelgestelde vragen over de EnergiePrestatieVergoeding en zonnepanelen besproken. Heeft u vragen over een bepaald onderwerp rondom verduurzaming? Laat het ons weten via onderstaand formulier, zodat onze adviseurs met uw onderwerp aan de slag kunnen voor de volgende edities.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over het verduurzamingsproces

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...