10 veelgestelde vragen over zonnepanelenCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Welk type zonnepaneel heeft het hoogste rendement? Waarvan is de terugverdientijd afhankelijk? Wanneer moet het bezit een slimme meter hebben? Onze adviseurs hebben 10 veelgestelde vragen voor u op een rij gezet. Vraag drie, vier en vijf gaan over de onlangs verlengde salderingsregeling.

#1: Is zonne-energie op het juiste moment beschikbaar?

Het is belangrijk om te beseffen dat de beschikbaarheid van zonne-energie in Nederland eigenlijk niet zo goed matcht met de energiebehoefte van een woning en zeker niet met de warmte (gas) vraag. In de warme maanden hebben zonnepanelen een relatief hoge opbrengst, terwijl de energievraag dan relatief laag is. Wat dat betreft matcht windenergie stukken beter met de seizoensgebonden effecten (zie afbeelding).

#2: Waarvan is de terugverdientijd van een zonnepaneel afhankelijk?

De terugverdientijd van een zonnepanelenveld is van veel aspecten afhankelijk, bijvoorbeeld de initiële investering (incl. extra investeringen), de locatie, de ligging, het piekvermogen, de degradatie van de panelen en de prijs van elektriciteit en de fiscale behandeling. Wat zal het afschaffen van de salderingsregeling betekenen voor de terugverdienmogelijkheden? Zie ook vraag 5.

#3: Hoe werkt de salderingsregeling voor zonnepanelen?

De energie die zonnepanelen opwekken, wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Deze “teruglevering” wordt op de jaarnota verrekend met de stroom die de huurder daadwerkelijk heeft verbruikt, tegen hetzelfde tarief. Dit wordt salderen genoemd. Hierbij krijg je zowel je betaalde energiebelasting als je Opslag Duurzame Energie (ODE) terug.

#4: Hoe lang blijft de salderingsregeling nog bestaan?

De salderingsregeling wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dit is een verlenging van drie jaar ten opzichte van het Regeerakkoord. Vanaf dat jaar wordt het salderen geleidelijk afgebouwd tot 2031. Hoe deze stapsgewijze afbouw in zijn werk gaat, wordt waarschijnlijk eind 2019 bekend. Vanaf 2023 zal iedere corporatie en elk huishouden met zonnepanelen automatisch meegaan met de afbouw van saldering, zonder daar iets voor te hoeven doen.

#5: Moet al het bezit een slimme meter hebben in 2023?

Voor het geleidelijk afbouwen van salderen tot 2031 is het noodzakelijk voor de Belastingdienst dat huishoudens en bedrijven beschikken over een meter die levering en teruglevering afzonderlijk kan meten, oftewel een meter met minimaal een dubbel telwerk. Dat kan bijvoorbeeld een slimme meter zijn, maar dat hoeft niet per se. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om zo’n meter met een dubbel telwerk in huis te hebben. De meters zullen voor die datum worden aangeboden door de netbeheerders.

#6: Welk type zonnepaneel heeft het hoogste rendement?

Monokristallijne (zwarte) zonnepanelen is momenteel de meest gekozen soort zonnepanelen. De opbrengst per m2 is hoger dan die van polykristallijne (blauwe) zonnepanelen, mits de straling direct op het paneel valt. Bovendien kunnen ze subtiel worden gemonteerd op donkere daken. Een derde variant is amorf zonnepanelen. Dit type is het goedkoopste, maar daar staat tegenover dat ze ook het laagste rendement hebben.

#7: Hoe kan een zonnepanelenveld het best geschakeld worden?

Zonnepanelen kunnen zowel in serie geschakeld worden door middel van een string-omvormer als parallel geschakeld met een micro-omvormer of optimizer. String-omvormers zijn over het algemeen goedkoper en makkelijker te onderhouden, maar het gebruik van parallelschakeling zorgt ervoor dat er geen zwakste schakel ontstaat. Een zwakke schakel kan ontstaan door plaatselijke schaduwval, vuilvorming of defecten aan een paneel. Het rendement van de panelen is maximaal het rendement van de zwakste schakel.

#8: Hoe zit het met de monitoring en het onderhoud van zonnepanelen?

Branchevereniging Aedes gaat uit van een jaarlijkse gebruiksvergoeding in de servicekosten van 10 procent van de waarde. Bij zonnepanelen geven de monitoring van het gebruik en de vervanging van de omvormer extra kosten. De huurder mag hiervoor geen extra kosten aangerekend krijgen. Wel kan er mogelijk een contractueel afgesproken 24-uurs storingsdienst als extra service worden opgenomen in de voorwaarden. Hiervoor mogen de servicekosten wel doorgerekend worden aan de huurder. Het is dus van belang inzicht te hebben in de kosten gerelateerd aan monitoring en onderhoud, ook als dit wordt uitbesteed.

#9: Kan een woningcorporatie zonnepanelen beter zelf financieren of dit uitbesteden?

Diverse bedrijven bieden in samenwerking met woningcorporaties de mogelijkheid om zonnepanelen te realiseren. De huurder betaalt veelal niets voor de zonnepanelen zelf, alleen voor de opgewekte zonnestroom een vast bedrag per paneel. Dit bedrag valt lager uit dan wat een energiebedrijf normaal gesproken rekent voor stroom. Het zelf financieren van zonnepanelen door een corporatie is goedkoper en biedt de mogelijkheid om zowel voor het installeren als het beheren via aanbesteding de beste prijs uit de markt te halen. Daarnaast brengen dergelijke ontzorgingsinitiatieven nog steeds risico’s met zich mee voor corporaties zoals leegstand en wanbetaling. Kortom, het beantwoorden van de financieringsvraag is per corporatie en per situatie anders.

#10: Is het nodig zonnepanelen te verzekeren en waar moet u op letten?

De kans dat zonnepanelen defect raken, lijden onder slechte weersomstandigheden of zelfs gestolen worden, is altijd aanwezig. Het kan dus lonen om zonnepanelen te verzekeren. Bij het afsluiten van een verzekering moet op een aantal zaken worden gelet, namelijk:

  • Indien woningen met zonnepanelen een plat dak hebben, is de kans op diefstal groter. De zonnepanelen liggen in dit geval namelijk veelal los. Hier heeft een verzekering tegen diefstal dus toegevoegde waarde. Dit is ook de reden waarom het verzekeren van zonnepanelen op platte daken vaak duurder is.
  • Veel verzekeraars betalen niet voor schade door slecht weer (storm, hagel, wind etc.) aangezien in dit geval veel mensen tegelijkertijd een claim kunnen indienen. Een dergelijke verzekering is echter zeer belangrijk voor zonnepanelen, dus zorg ervoor dat dit risico wordt gedekt.
  • Naast het feit dat weersomstandigheden ervoor kunnen zorgen dat er beschadiging van zonnepanelen optreedt, is het ook mogelijk dat zonnepanelen van het dak afwaaien en andermans bezittingen beschadigen. Het is verstandig hier ook een verzekering voor af te sluiten.
  • Ga na of de woning een opstalverzekering heeft. Hierin worden vaak de risico’s voor zonnepanelen gedekt.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over zonnepanelen

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...