Finance Ideas ondersteunt MKB-ondernemers met alternatieve financieringsbronCategorie Institutionele beleggers

Onderwerpen

Van alle Nederlandse bedrijven valt 99,8% onder de definitie MKB. Tweederde van de MKB-ondernemingen is op zoek naar externe financiering om groei te realiseren. In totaal telt de kapitaalbehoefte van het MKB op tot circa € 28 miljard per jaar.

Uitdaging

Uit onderzoek van MKB in Beeld blijkt dat het verwachte financieringstekort tot en met 2016 € 1 tot € 3,5 miljard bedraagt. Dit gaat om leningen tussen de € 250.000 en € 1 miljoen. Om het bedrijfsleven toch in deze vraag te voorzien zijn alternatieve financieringsbronnen gewenst.

Oplossing

Eén van deze nieuwe alternatieve financieringsbronnen is het MKB Impulsfonds. Het fonds verstrekt leningen tussen de € 250.000 en € 1 miljoen aan MKB-ondernemers die willen groeien, extra werkkapitaal nodig hebben of op zoek zijn naar een herfinanciering. Deze ondernemers willen of kunnen niet terecht bij banken of bij alternatieve financiers. Daarmee vult het MKB Impulsfonds een gat in de markt van traditionele kredietverstrekkers en nieuwere, alternatieve financieringsvormen.

Het MKB Impulsfonds verschilt van andere vormen van MKB-financiering, zoals kredietunies en crowdfunding, meent directeur Martine Vissers van Finance Ideas, de financieel dienstverlener die het fonds beheert. “Wij zitten precies tussen bankfinanciering en andere alternatieven in, omdat er bij dit fonds geen banken of andere financiële instellingen betrokken zijn. Het zijn alleen pensioenfondsen.”

Waarom Finance Ideas?

Finance Ideas is bedreven in het structureren van (krediet)instellingen en heeft een bewezen track record van opgezette entiteiten die werken op het scheidingsvlak van maatschappelijke- en financiële sector. Deze entiteiten ondersteunen maatschappelijk betrokken ondernemingen bij het, op duurzame wijze, realiseren van hun financiële doelstellingen.

Resultaat

Het MKB Impulsfonds had op de startdatum 1 december 2014 € 40 miljoen van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel in kas om direct een aantal MKB ondernemingen een groei-impuls te geven. Ondernemers meldden zich massaal aan voor een lening. Na slechts vier maanden was er al voor € 7 miljoen aan leningen verstrekt. Vanwege deze grote vraag uit de markt verwacht Vissers snel nieuwe institutionele beleggers aan te trekken die het vermogen van het MKB Impulsfonds komen vergroten.

Algemeen directeur en senior adviseur institutionele beleggers
Recente berichten

Typ hier uw vraag...