Gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW gepubliceerd

, door


Categorie Corporatie alert

Onderwerpen , ,

Op 13 november hebben Aw en WSW het gezamenlijke beoordelingskader gepubliceerd. Dit kader gaat in per 1 januari 2019 en is een uitvloeisel van het traject Verticaal Toezicht, waarin Aw en WSW samenwerken om het toezicht effectief en efficiënt in te richten. Hierdoor wordt voorkomen dat toezicht dubbel wordt uitgevoerd. De Aw richt zich specifiek op de governance van woningcorporaties, het WSW op het bedrijfsmodel en de financiële borging. We hebben de belangrijkste punten voor u samengevat.

Risicobeoordeling

De eerder aangekondigde risicobeoordeling wordt in het kader uitgebreid toegelicht. Iedere corporatie krijgt een basisbeoordeling op de aspecten financiële positie, portefeuillestrategie en governance. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan een vervolgonderzoek plaatsvinden.

In het beoordelingskader geven Aw en WSW gekwantificeerd aan welke normen en indicatoren worden gehanteerd bij de eerste beoordeling van corporaties. Dit betreft niet alleen de ICR, loan-to-value, solvabiliteit en dekkingsratio, maar ook de beoordeling van bijvoorbeeld de operationele kasstromen, de beheerskosten, de onderhoudskosten en de mutatie van de beleidswaarde. Daarmee biedt dit kader tevens een handvat voor corporaties om hun eigen risicoprofiel in kaart te brengen, in aanvulling op de 24 business risk vragen van het WSW waar veel corporaties al mee werken. Finance Ideas heeft een model ontwikkeld waarin plausibiliteitstoetsen worden uitgevoerd op de nieuwe kaders van de Aw en het WSW. De normering geldt nu primair als signalering; in het eerste kwartaal van 2019 worden de toezichtsnormen definitief vastgesteld. Dit hangt mede samen met de analyse van de uitkomst van de beleidswaarde.

Beleidswaarde

In het gepubliceerde kader wordt ook uitgebreid ingegaan op de introductie van de beleidswaarde. Naast de inhoudelijke betekenis van de beleidswaarde voor zowel de corporatie als de toezichthouder, worden ook de overwegingen gepubliceerd die hebben meegespeeld bij de besluitvorming over dit waardebegrip. Met de invoering van de beleidswaarde verdwijnt de bedrijfswaarde definitief als een te rapporteren waarde. Overigens moet de Raad voor de Jaarverslaggeving hier zijn goedkeuring nog aan geven voor de jaarrekening 2018. Daarnaast wordt aangegeven dat de accountants nog aan het overleggen zijn over de controleerbaarheid van de beleidswaarde, met name met betrekking tot de normering voor onderhoud en beheer. Hierover volgt later dit jaar nog een publicatie.

Meer weten over het beoordelingskader van Aw en WSW of beleidswaarde?

Heeft u vragen over het beoordelingskader van Aw en WSW of over beleidswaarde? Wilt u uw cijfers laten doorrekenen op de nieuwe kaders van de toezichthouders? Of heeft u behoefte aan ondersteuning bij het aanleveren van de gegevensuitvraag en bij het opstellen van de meerjarenbegroting op beleidswaarde? Onze adviseurs denken graag met u mee.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

"*" geeft vereiste velden aan

Meer weten over het gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW?

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...