Aedes: kosten voor CO2-neutraliteit voor de sector zijn 108 miljard euroCategorie Corporatie alert, Woningcorporaties

Onderwerpen , , ,

Dinsdag 29 mei publiceerde Aedes de plannen die voortkomen uit de ingevulde Routekaarten om de sociale woningvoorraad in 2050 CO2-neutraal te maken. Ruim 80% van de woningcorporaties heeft de routekaart ingevuld, waardoor er beeld voor de gehele sector kan worden geschetst.​

De routekaarten laten een bijdrage van de sector zien die financieel niet haalbaar is

  • Ruim 38% van de woningen wordt verduurzaamd middels maximaal isoleren in combinatie met zonnepanelen;
  • Nog eens 38% van de woningen wordt verduurzaamd naar nul-op-de-meter woningen;
  • De geschatte CO2-reductie vanuit de verduurzamingsmaatregelen bedraagt 70%, de resterende 30% dient te komen uit CO2-neutrale externe bronnen.

De totale kosten voor de corporatiesector voor het CO2-neutraal en gasloos maken van de sociale woningvoorraad bedragen 108 miljard euro.

  • De gemiddelde kosten per woning bedragen € 51.600, bestaande uit € 40.600 voor duurzaamheid en € 11.000 aan woningverbetering;
  • Bij een lineaire investering moeten corporaties dus jaarlijks € 3,4 miljard investeren;
  • Aedes stelt dat de sector als geheel dit niet kan opbrengen.

De financiële impact van uw route?

Heeft u de routekaart ingevuld en bent u benieuwd wat de financiële impact is? Een analyse van uw investeringsvoornemens geeft duidelijkheid over de consequenties. Door middel van een langjarige doorrekening tot en met 2050 krijgt u inzicht in uw financiële (on)mogelijkheden van uw bijdrage aan een CO2-neutrale woningvoorraad.

Meer weten over het afwegingskader CO2-neutraal?

Wilt u ondersteuning bij het opstellen dan van een afwegingskader CO2-neutraal? Volg dan met de betrokken collega’s de in company training opstellen afwegingskader. Met een bijbehorend sjabloon afwegingskader komt u tot uw eigen concrete afwegingskader dat u kunt gebruiken bij de verdere uitwerking van uw opgave.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...