Liquiditeitsprognose belangrijk sturingsinstrument tijdens coronacrisis

, door


Categorie Zorginstellingen

Onderwerpen , , ,

Zorginstellingen hebben te maken een veranderende zorgvraag of met veranderende omstandigheden bij het verlenen van de zorg. Dit zorgt voor onzekerheid omtrent de inkomsten. Zorginstellingen ervaren onzekerheid over het effect van de genomen en te nemen maatregelen vanuit de zorgverzekeraars en de overheid op hun omzet. Tegelijkertijd blijven de kosten doorlopen. Dit heeft mogelijk een grote impact op de liquiditeiten. Inzicht in het verloop van de liquiditeiten is noodzakelijk in deze tijden. Een geactualiseerde liquiditeitsprognose ondersteunt u hierbij.

Veel onzekerheid over de financiële positie  

Er worden diverse maatregelen en steunpakketten door de overheid geïnitieerd om te voorkomen dat er grote liquiditeitstekorten ontstaan en bedrijven omvallen door de coronacrisis. Ook banken zetten zich in door bijvoorbeeld uitstel van betaling van rente en aflossingen mogelijk te maken. Er is nog veel onduidelijkheid, omdat deze maatregelen nog verder uitgewerkt moeten worden. Er blijft dan ook veel onzekerheid bestaan voor zorginstellingen en de impact van deze maatregelen op de financiële positie. Bovendien zit er een periode tussen aankondiging van de maatregelen en het moment waarop deze daadwerkelijk effectief zijn. Tegelijkertijd lopen de betalingsverplichtingen (grotendeels) door. Het is dan ook noodzakelijk om op frequente basis inzicht te hebben in de liquiditeitspositie en de verwachtingen op zowel korte als lange termijn. De liquiditeitsprognose is hiervoor het geschikte instrument. 

Liquiditeitsprognose een instrument voor interne en externe stakeholders  

Naast het feit dat een liquiditeitsprognose wenselijk is vanuit de interne financiële sturing, dient deze ook als instrument voor de informatievoorziening richting de interne en externe stakeholders. Zeker in deze tijden willen banken meer grip hebben op de financiële positie van de kredietnemers. Vanuit risicoperspectief, maar ook om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Banken staan open voor hulp (denk aan noodkredieten), maar daar dient uiteraard wel een goede onderbouwing tegenover te staan. In een eerder artikel hebben wij vijf tips beschreven voor het opstellen van een goede liquiditeitsprognose. In deze bijzondere tijden verdienen een aantal punten extra aandacht.   

#1: Frequentie: hoe vaak dient u de liquiditeitsprognose te updaten? 

In tijden van onzekerheid groeit de noodzaak om de liquiditeitsprognose frequenter te updaten. Waar in zekere tijden een maandelijkse update voor de meeste zorginstellingen voldoet, heeft het in deze tijden van gezondheidscrisis een wekelijkse of zelfs een dagelijkse update de voorkeur. U verstevigt hiermee uw grip op de liquiditeitspositie. Bijsturing in deze snel veranderende crisis kan dan op tijd en adequaat gebeuren.  

Het is van belang dat in deze crisis de liquiditeitsprognose op korte termijn veel toegevoegde waarde geeft. Omwille van de onzekerheid op lange termijn, daar de situatie de komende maanden nog grotendeels ongewis is, heeft een wekelijkse liquiditeitsprognose minder toegevoegde waarde op de lange termijn. Een hybride variant met een wekelijkse liquiditeitsprognose voor het komende kwartaal en een maandelijkse prognose voor de daaropvolgende kwartalen is een mogelijke optie voor zorginstellingen.  

#2: Scenario’s: op welke wijze kunnen deze u helpen? 

De veranderende zorgvraag en omstandigheden waarin de zorg verleend kan worden, leidt ertoe dat begrote jaarlijkse kasstromen die u in de liquiditeitsprognose opgeeft niet meer de verwachte werkelijkheid zijn. Derhalve bestaat de mogelijkheid dat uw gerealiseerde kasstromen significant afwijken van de prognose. Met de huidige onzekerheid is het verstandig om verschillende scenario’s inzichtelijk te maken voor de liquiditeitsprognose. Deze scenario’s geven u inzicht in de effecten van deze crisis op de ontwikkeling van de liquiditeitspositie. Deze scenarioanalyse kunt u ook gebruiken in de impactanalyse die uw externe stakeholders mogelijk vragen.  

In de verschillende scenario’s kunt u aannames maken over de verwachte invloed op uw zorgtaken. Hierbij kunnen in de scenario’s verschillende aannames worden gemaakt voor onder andere de duur van de gezondheidscrisis, het ziekteverzuim en daaraan gelieerde personeelslasten en kosten van medische hulpmiddelen. Daarnaast kunt u ook het mogelijke effect van de coronacrisis op de liquiditeitsopslagen van de bestaande financieringen meenemen in de scenario’s. Ook de invloed van uitstel van investeringen op uw liquiditeit kan op deze wijze inzichtelijk worden gemaakt.  

#3: KPI’s: voor het creëren van inzicht in effecten 

Om de effecten van de huidige situatie op uw liquiditeitsprognose overzichtelijk te houden, is het gebruik van KPI’s aan te raden. In deze tijden is het belangrijk om het netto werkkapitaal, het ziekteverzuim, de facturaties en het betaalgedrag van de debiteuren in de gaten te houden. Daarnaast dient ook het betaalgedrag van de eigen organisatie in de gaten te worden gehouden, zodat de liquiditeiten niet opdrogen. 

De liquiditeitsbuffer is in dezer tijden nog belangrijker. De financiële druk op de zorginstellingen groeit. Daarentegen bieden financiers mogelijkheden om bestaande kredietlijnen uit te breiden en wordt uitstel van betaling gegeven door onder andere overheidsinstanties. Aan de hand van de scenarioanalyse kan worden gekeken of de huidige liquiditeitsbuffer voldoende is om de schokken op te vangen.  

#4: Eenvoud is nog steeds het sleutelwoord 

Een betrouwbare, realistische en overzichtelijke liquiditeitsprognose is des te meer van belang in de huidige situatie. De liquiditeitsprognose dient gemakkelijk op veranderende omstandigheden te kunnen worden aangepast, analyses dienen snel gemaakt te kunnen worden en mogelijkheden tot bijsturing met de effecten daarvan dienen snel inzichtelijk gemaakt te kunnen worden.  

Hulp nodig bij het opstellen van een liquiditeitsprognose? 

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van een (maandelijkse) liquiditeitsprognose voor uw zorginstelling? Of wilt u sparren om uw bestaande liquiditeitsprognose verder te verfijnen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze financiële experts kennen de zorgmarkt door en door en denken graag met u mee. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over uw liquiditeitsprognose

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...