Ouderenzorg in 2030: kansen, risico’s en aanbevelingenCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen

Het is inmiddels algemeen bekend dat de stijgende levensverwachting de komende tien jaar leidt tot een toename van het aantal 65-plussers. Naast deze toename in aantallen zal ook de gezondheid van de 65-plussers steeds beter worden. Deze over het algemeen betere gezondheid draagt eraan bij dat ouderen steeds vaker thuis blijven wonen.

Ruim 92% van de 75-plussers woont momenteel al zelfstandig en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog verder zal toenemen. Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te kunnen houden, heeft de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in opdracht van het ministerie van VWS een adviesrapport opgesteld. Wij zetten de belangrijkste bevindingen voor u uiteen.

Mogelijkheden van ouderen nemen toe  

Naast een toename in de gezondheid van 65-plussers neemt ook het gemiddelde opleidingsniveau en de beschikbare financiële middelen toe. Hiermee stijgt de zelfredzaamheid van ouderen. Dit komt ook terug op het gebied van digitale vaardigheden. De ouderen van 2030 zullen meer en meer bekend zijn met het gebruik van internet. Daarbij zijn er diverse technologische innovaties die ouderen kunnen helpen hun zelfstandigheid te behouden en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Naast mogelijkheden ook risico’s

Ouderen anticiperen nog altijd slecht op de toekomst. Dit houdt in dat zij te laat stappen ondernemen wanneer blijkt dat zij zorgbehoevend zijn. Dit heeft een grotere afhankelijkheid van zorgaanbieders en de overheid tot gevolg. Daarnaast is er een groeiend tekort aan geschikte woongelegenheden. Er bestaat met name een kloof tussen thuis en het klassieke verpleeghuis. Hierdoor anticiperen ouderen minder op verhuizing en blijven zij langer thuis wonen. Dit vergroot de druk op mantelzorgers en kan op den duur leiden tot eenzaamheid en onnodig dure zorg.

Het huidige zorgstelsel vormt een volgend risico. Dit is voor ouderen vaak te complex. Het is onduidelijk welke zorg binnen welke wet valt en het aantal aanbieders per gemeente is vaak groot. De onderlinge samenwerking tussen de verschillende partijen is veelal suboptimaal. Tot slot vormt de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst een groeiend probleem.

De kansen en risico’s leiden tot drie centrale adviezen

#1: Creëer meer en nieuwe woonvormen

Nieuwe woonvormen dragen in grote mate bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen. Daarnaast wordt er momenteel te weinig gebouwd en verbouwd voor ouderen. Dit zorgt voor een kloof tussen vraag en aanbod in woningen voor ouderen en belemmert de doorstroom op de woningmarkt.

#2: Maak gebruik van digitale mogelijkheden

Dit advies geldt zowel voor zorgaanbieders als voor ouderen. Meer gebruik maken van digitale technologieën kan de dagelijkse zorg eenvoudiger en aangenamer maken, wat de kwaliteit doet toenemen. Tevens kan dit op den duur leiden tot een reductie van de kosten doordat zorgpersoneel doelmatiger kan worden ingezet.

#3: Zorg voor meer samenwerking tussen alle betrokken zorgpartijen

Arbeidskrachten en financiële middelen in de ouderenzorg zullen de komende jaren schaars zijn. Derhalve is het van grote waarde om deze zo doelmatig mogelijk in te zetten. Hiervoor is zowel lokale als regionale samenwerking van essentieel belang.

Hoe speelt u in op de groeiende woon- en zorgbehoefte?

Welke nieuwe woonzorgconcepten ontstaan er door de verdere extramuralisering en ambulantisering? Hoe kunt u een slimme woonomgeving realiseren? Welke investeringen zijn hiervoor nodig en hoe past dit binnen uw totale ambitie en doelstellingen? Onze adviseurs ondersteunen zorginstellingen bij dit proces. Van het opstellen van een financieringsstrategie, het doorrekenen van een businesscase tot de ondersteuning bij onderhandelingen over huurcontracten met woningcorporaties. Neem contact op om te sparren over de mogelijkheden voor uw zorginstelling.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de groeiende woon- en zorgbehoefte

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...