5 tips rendement duurzaamheidsinvesteringCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen , , ,

Financiële rendementseisen worden vaak niet gehaald bij de verduurzaming van bestaand bezit. Waar liggen de knelpunten en wat kan je hier aan doen? Je kunt je geld maar één keer investeren. Dat moet dus doelmatig, efficiënt en effectief. Hieronder geven we vijf tips.

1. Opbrengsten verhogen

 • EPV: Voor het verduurzamen kunt u een energie prestatie vergoeding van de zittende huurder vragen die maximaal € 1,40 per m2 bedraagt voor een nul-op-de-meter woning. De EPV gaat er van uit dat de besparing in de energielasten voor de huurder hoger is dan wat de huurder aan EPV aan de woningcorporatie betaalt. Doordat de huurder op deze manier bijdraagt aan de verduurzaming, verhoogt dit niet alleen het rendement van de investering, maar creëert dit ook bewustwording bij de huurder.
 • Servicekosten: Het is mogelijk om servicekosten door te belasten aan de zittende huurder voor bijvoorbeeld het onderhoud aan de geplaatste zonnepanelen.
 • Bij renovatie: Wanneer u 70% van uw huurders in één complex overtuigt van de noodzaak van de duurzaamheidsinvestering/-renovatie, kunt u een huurverhoging vragen op basis van het WWS.
 • Na mutatie: Door woningen te verduurzamen bij mutatie kunt u de woning direct optrekken naar de gewenste huur. Doordat de woning verduurzaamd is, zal deze meer punten hebben conform het WWS en kunt u de gewenste huur hiermee verhogen.

2. Kosten reduceren

 • Gezamenlijk inkopen. Door met andere woningcorporaties af te stemmen wat hun duurzaamheidsopgave en -aanpak is, kan men gezamenlijk materialen en diensten inkopen en allicht een gezamenlijke aanbesteding doen. Dit zal de kosten drukken en door de samenwerking kunnen u en uw collega’s veel van elkaar leren.
 • Toekomstige onderhoudslasten kunnen dalen doordat bijvoorbeeld kunststof kozijnen niet meer geschilderd hoeven te worden én een langere levensduur kennen, dus minder jaarlijkse afschrijvingslasten met zich meebrengen.

3. De juiste maatregelen op het juiste moment

 • Investeer je voor labelstappen of woongenot? Waar is de rendementseis op gebaseerd? Ben je labelstappen aan het halen door acht centimeter dakisolatie te vervangen door tien centimeter? Welk voordeel heeft de huurder daar van? Allicht is het handiger duurzaamheidsinvesteringen in te steken vanuit het oogpunt van wooncomfort, hierdoor komen de meest noodzakelijke ingrepen het eerst aan bod.
 • Toets op de MJOB. Niet nu zonnepanelen leggen en morgen een nieuw dak plaatsen.

4. Rendementseis bijstellen

 • Welk rendement mag je verwachten? Duurzaamheidsingrepen zijn veelal kostbaar, terwijl extra opbrengen of kostenreducties beperkt zijn. Het rendement zal laag zijn. Veel corporaties stellen een eis vast op basis van de financieringskosten (gewogen gemiddelde rentevoet), veelal rond de drie procent. Deze eis is niet realistisch en ook niet noodzakelijk om financieel gezond te blijven. De eis blokkeert investeringen onnodig. Stel een relatieschema voor de rendementseis vast bijvoorbeeld op basis van modelinvesteringen.

5. Maatschappelijk rendement

 • Verduurzaming van bezit draagt bij aan CO2-reductie en daarmee aan een beter klimaat. Hoe weegt u dit maatschappelijke rendement? Rechtvaardigt dat een lager financieel rendement?
 • De focus van betaalbaarheid verschuift van huurlasten naar woonlasten. Met het Sociaal huurakkoord is daar weer een volgende stap mee gezet. Het besef dat huurders meebetalen (zie opbrengsten verhogen) begint meer en meer geaccepteerd te worden.
 • De investering draagt veelal ook bij aan het wooncomfort en investering heeft voor de huurder dus naast een “woonlasten rendement” ook een “wooncomfort rendement”. Hoe weegt u dit maatschappelijke rendement?

Meer tips en veelgestelde vragen over verduurzaming?

Naast de tips rondom het rendement van uw duurzaamheidsinvestering duurzame hebben onze adviseurs in de voorgaande edities ook de veelgestelde vragen beantwoord over, no-regret verduurzamingsmaatregelen, duurzame meerjarenbegroting en zonnepanelen besproken. Heeft u vragen over een bepaald onderwerp rondom verduurzaming? Laat het ons weten via onderstaand formulier, zodat we dit in de volgende editie kunnen bespreken.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over verduurzaming

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...