Tip 3 voor uw begroting 2021: Voorkom problemen in de toekomst

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen , , ,

Is nú veel lenen totdat de LTV norm van Aw/WSW van 85% is bereikt wel een goed idee? Het leidt ertoe dat u vervolgens minder kunt investeren in de toekomst. Is deze grote fluctuatie in het investeringsniveau dus wel wenselijk?

Ook in de verdere toekomst zijn investeringsmiddelen nodig want u wilt uw voorraad kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Daarnaast staan ook de duurzaamheidsdoelstellingen in 2050 nog voor de deur. De zorg voor de verdere toekomst staat bekend als ‘rentmeesterschap’. Heeft u voldoende aandacht voor deze verdere toekomst? Voor het rentmeesterschap?

U kunt hier bij het opstellen van de meerjarenprognose al rekening mee houden. In deze video vertelt Johan Conijn ons hoe u dit kunt realiseren. Hij legt daarbij uit hoe de doorrekeningen van het Corporatie PrognoseModel, dat samen met 15 corporaties is ontwikkeld, u hierbij kunnen helpen. Over welke inzichten dit model u geeft en hoe u hiermee draagvlak kunt creëren binnen uw eigen organisatie en bij uw belanghouders voor het behouden van een financieel duurzaam bedrijfsmodel.

Tip: Neem deel aan het indicatieve webinar Duurzaam bedrijfsmodel: Hierin praat Johan Conijn ons bij over het model, de tekortkomingen van de beleidswaarde, de functionele veroudering en bespreekt zaken waar u rekening mee kunt houden binnen uw corporatie.

Tip 1: Bepaal interne normen

Begin mei 2020 zijn de nieuwe normen van Aw/WSW voor het beoordelingskader gepubliceerd. Hiermee neemt de ruimte om meer te lenen toe. Maar is dit wel een goed idee?

Stuurt u op de normen van Aw/WSW of hanteert u interne normen? Heeft u genoeg speling om bij te sturen? Of zakt u met een economische terugval direct onder de grens? Victor Burger vertelt u waar u op moet letten.

Tip 2: Bepaal een ORT budget

Een budget voor onrendabele toppen (ORT budget) geeft uw corporatie duidelijkheid over de omvang en prioriteiten van investeringen. Ook uw niet financiële collega’s. De gemeenschappelijke taal maakt duidelijk wat wel en niet haalbaar is. Moeilijke afwegingen tussen maatschappelijke meerwaarde en het financiële vermogen krijgen zo begrip.

Het vaststellen van het ORT budget geeft dus kaders. Hierdoor loopt u direct minder risico op strubbelingen in het begrotingsproces en onnodige kosten door last-minute bijsturen. Michiel Majoor geeft u quick wins in hoe u dit kunt toepassen.

Tip 4: Neem uw stakeholders mee

Hoewel terughoudend inzetten van uw vermogen wenselijk kan zijn, heeft u wel wat uit te leggen aan gemeenten en de huurdersvertegenwoordiging. De roep om meer nieuwbouw, verduurzaming en lagere huren is groot en hiermee ook de druk om de corporatiemiddelen maximaal in te zetten.

Marc Eggermont geeft u tips voor de communicatie met uw stakeholders.

Meer inzicht in uw financiële toekomst?

Zijn uw maatschappelijke ambities haalbaar en passen ze binnen de financiële spankracht van de corporatie op lange termijn? Het Corporatie PrognoseModel geeft u inzicht bij dit soort vragen. Het levert in de kern een meerjarenprognose van de balans, de winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht, onderscheiden naar DAEB, niet-DAEB en enkelvoudig, waarbij de indelingen ontleend zijn aan dVi. De doorrekeningen en conclusies uit het rapport geven u inzicht in scenario’s en maken het mogelijk om de discussie op strategisch niveau te voeren. Lees meer over dit model.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel ons een vraag over het begrotingsproces

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...