Tip 1 voor uw begroting 2021: Bepaal interne normen bij uw begrotingsproces

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen , , ,

Corporaties maken zich op voor het begrotingsproces. Begin mei zijn de nieuwe normen van Aw/WSW in het gezamenlijke beoordelingskader gepubliceerd. De LTV norm is verhoogd van 75% naar 85% en hiermee neemt de ruimte voor corporaties om extra te lenen toe. Dit verhoogt de druk op corporaties om hun middelen op korte termijn in te zetten.

Stuurt u op de normen van Aw/WSW of hanteert u interne normen? De beleidswaarde kan jaar op jaar schommelen. De volatiliteit is veel groter dan bij de bedrijfswaarde. Als u dicht tegen de normen van Aw/WSW zit, kan dit betekenen dat u onder de normen zakt bij een economische terugval. Om dit te voorkomen, is het wenselijk interne normen te formuleren. Daarnaast is het door de fluctuaties steeds belangrijker om te weten hoe een corporatie financieel bij kan sturen.

Tip 2: Bepaal een ORT budget

Een budget voor onrendabele toppen (ORT budget) geeft uw corporatie duidelijkheid over de omvang en prioriteiten van investeringen. Ook uw niet financiële collega’s. De gemeenschappelijke taal maakt duidelijk wat wel en niet haalbaar is. Moeilijke afwegingen tussen maatschappelijke meerwaarde en het financiële vermogen krijgen zo begrip.

Het vaststellen van het ORT budget geeft dus kaders. Hierdoor loopt u direct minder risico op strubbelingen in het begrotingsproces en onnodige kosten door last-minute bijsturen. Michiel Majoor geeft u quick wins in hoe u dit kunt toepassen.

Tip 3: Voorkom problemen in de toekomst

Nú veel lenen zorgt voor minder investeringsmogelijkheid in de toekomst. Is dat wenselijk? Heeft u over een paar jaar genoeg investeringscapaciteit om de voorraad kwantitatief en kwalitatief op peil te houden? En de duurzaamheidsdoelstellingen van 2050? Hoe gaat u die realiseren?

Johan Conijn vertelt hoe corporaties met prognoses inzicht krijgen in hun financiële toekomst.

Tip 4: Neem uw stakeholders mee

Hoewel terughoudend inzetten van uw vermogen wenselijk kan zijn, heeft u wel wat uit te leggen aan gemeenten en de huurdersvertegenwoordiging. De roep om meer nieuwbouw, verduurzaming en lagere huren is groot en hiermee ook de druk om de corporatiemiddelen maximaal in te zetten.

Marc Eggermont geeft u tips voor de communicatie met uw stakeholders.

Hulp nodig bij uw meerjarenbegroting?

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van de meerjarenbegroting? Of een kwaliteitscheck op uw bestaande begroting? Onze adviseurs ondersteunen corporaties bij het inzichtelijk maken van de kwaliteit en robuustheid van de meerjarenbegroting. Het resultaat? Een rapportage met de consequenties van uw begroting, onze bevindingen en advies omtrent eventuele verbeterpunten.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel ons een vraag over het begrotingsproces

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...