Tips voor het opstellen van de begrotingCategorie Zorginstellingen

Onderwerpen , , ,

Het opstellen van de jaarrekening is zo goed als afgerond. Tijd voor vakantie en een rustige zomer. Of toch niet? De begroting moet uiteraard ook weer worden opgesteld. In dit artikel geven we u vijf tips bij het opstellen van de begroting.

#1 Stel een financieel kader vast

Vaak wordt eerst een kaderbrief opgesteld. De kaderbrief geeft op hoofdlijnen inzicht in de doelstellingen en het beleid. In de begroting wordt de impact op de exploitatie verder in detail uitgewerkt. Het is van belang om het beleid en de begroting te toetsen aan een vooraf gedefinieerd financieel kader. Wij zien in de praktijk dat het financieel kader veelal op de financiële convenanten met banken is gebaseerd. De eisen die aan deze ratio’s worden gesteld vormen inderdaad de absolute grens. Ons inziens wordt er nog te weinig gestuurd op de normen die benodigd zijn om toekomstig beleid en investeringsambities te kunnen realiseren. Hiervoor kan het nodig zijn om een bepaalde risicobuffer op de ratio’s te hanteren. Zorginstellingen zouden meer op EBITDA moeten sturen en minder op resultaat. Lees hier waarom de EBITDA een beter sturingsmiddel is.

#2 Gebruik de meerjarenraming als input

De meerjarenraming levert waardevolle input voor de kaderbrief en daarmee de begroting. De integrale meerjarenraming biedt inzicht in de investeringsmogelijkheden van de zorginstelling en welke bijsturing eventueel benodigd is om de investeringscapaciteit te vergroten. Vaak leidt dit ertoe dat een zorginstelling op korte termijn maatregelen moet nemen (bijvoorbeeld stapsgewijs de EBITDA verhogen) om op de langere termijn te kunnen investeren. Deze bijsturingsmaatregelen moeten vervolgens in de begroting landen. Idealiter wordt de meerjarenraming tweemaal per jaar geactualiseerd: bij de definitieve jaarrekening en na vaststelling van de begroting. Hiermee wordt direct inzichtelijk of de zorginstelling op koers ligt om het meerjarenbeleid te realiseren.

Tip: Bekijk ook het artikel over de integrale meerjarenraming als instrument voor financiële sturing

#3 De begroting is niet het feestje van Finance

In een begrotingstraject leveren verschillende afdelingen (vastgoed, zorgregio’s, domeinen, IT, etc.) informatie aan over de te voeren strategie en het beleid. Het is belangrijk om iedereen bij het begrotingsproces te betrekken. Niet alleen vragen om input, maar ook de uitkomsten bespreken. De wensen zijn vaak groter dan het budget. U moet dan duidelijk kunnen uitleggen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Dit kan alleen als afdelingen zich verantwoordelijk voelen en dat ook daadwerkelijk zijn. Een actieve rol in het gehele begrotingsproces is essentieel.

#4 Visualiseer de cijfers

Bij het zien van cijfers en tabellen haken veel niet-financials al snel af. Een visuele presentatie creëert begrip in het spanningsveld tussen de wensen en het financiële kader. Daarnaast is het visualiseren van cijfers tevens een goed controlemiddel. Laten de cijfers een logisch en consistent verloop zien? Leiden aanpassingen in het beleid wel tot de verwachte financiële impact?

#5 Leer van de begroting

In de praktijk wordt nog vaak op resultaat gestuurd. Hierdoor verschillen begrotingen in opeenvolgende jaren niet veel van elkaar. Het is echter ook belangrijk om inzichtelijk te krijgen hoe goed uw instelling daadwerkelijk in begroten is (prognose versus realisatie). Indien de begroting jaar op jaar substantieel afwijkt van de realisatie (incidentele posten uitgezonderd) dan valt er nog veel te leren. Een goed voorbeeld hiervan is het begroten van norminvesteringen in instandhouding vastgoed, ICT en inventaris. Vaak ligt de realisatie ver boven de begroting of juist flink eronder. Het is dan logischer om naar de realisatie van de afgelopen jaren te kijken in plaats van het normbedrag dat ieder jaar wordt opgenomen.

Vragen over financiële sturing?

Wilt u sparren over de mogelijkheden om van de meerjarenraming een standaard onderdeel binnen de reguliere P&C-cyclus te maken? Of heeft u andere vragen op het gebied van financiële sturing? Neem vrijblijvend contact op met Daan van Houtum.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel direct een vraag over financiële sturing

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...