Woningcorporatie jaarkalender 2024: welke data zijn komend jaar belangrijk?

, door


Categorie Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Hierbij de jaarkalender 2024. De jaarkalender bevat verschillende momenten die in 2024 extra aandacht verdienen. Soms omdat het bijzondere eenmalige momenten zijn en soms omdat de bekende momenten net wat meer aandacht behoeven. Wij lichten een aantal momenten van de kalender toe.

Update portefeuilleplan: klimaatrisico’s

In 2023 hebben corporaties hun portefeuilleplan aangepast op basis van de Nationale prestatieafspraken (NPA). Op onderwerpen als  flexwoningen en geclusterde woonvormen voor wonen met zorg, verdienen veel portefeuilleplannen nog een extra zetje. In 2024 verwachten wij veel meer aandacht voor klimaatrisico’s van de vastgoedportefeuilles. De transitierisico’s zijn deels gedekt via de NPA, maar fysieke klimaatrisico’s zoals hittestress en wateroverlast zijn echt onderbelicht in de corporatiesector. En dat terwijl corporaties geen afstand kunnen nemen van vastgoed dat risico loopt. Het inzichtelijk maken van klimaatrisico’s op portefeuilleniveau en de vertaling naar maatregelen op complexniveau gaan we steeds meer zien in 2024.

Tip: meer over dit onderwerp in het artikel Breng de klimaatrisico’s van uw vastgoed in beeld.

Nieuwe beleidswaarde

We krijgen een nieuwe en stabielere beleidswaarde. Hoe dit voor individuele corporaties uitpakt is de vraag. Mogelijk is bijsturing gewenst als de beleidswaarde tegenvalt. Het inzichtelijk maken van functionele veroudering heeft helaas geen plek gekregen in de nieuwe beleidswaarde, behalve voor wettelijke verplichtingen. Het waardebegrip blijft hiermee beperkt zicht geven op de verplichtingen die in het vastgoed zit. Het begrijpen van deze systeemwijziging en de gevolgen hiervan voor uw corporatie verdient extra aandacht in 2024.    

Kaderbrief voor haalbare begroting

Het begrotingsproces is voor corporaties gesneden koek. Toch zijn er altijd weer wijzigingen en verrassingen die zand in de raderen gooien. Voorbeelden uit 2023: discussie over een haalbare begroting, snel wijzigende rente-ontwikkeling en kosten van investeringen.

Tip: We hebben een template ontwikkeld dat u kunt gebruiken voor het opstellen van de kaderbrief.

Visie haalbare begroting bepaalt vraag aan ontwikkeling  

Bij één van onze klanten kwam bij het opstellen van de kaderbrief naar voren dat het ontwikkelprogramma moest worden verkleind. Het oude programma was niet meer haalbaar met de nieuwe macro-economische paramaters. De realisatie-index van de klant was aanzienlijk lager dan 100%. Vraag je in dat geval de vastgoedafdeling te bezuinigen of juist om de komende jaren de pijplijn extra te vullen? Een kaderbrief vraagt om een heldere visie hoe een haalbare begroting wordt opgesteld. De realisatie van de opgaven van de afgelopen jaren speelt hierbij een rol.

Voer scenarioanalyses eerder uit voor inzicht in keuzes

In 2023 hebben corporaties op de valreep de begroting aangepast op basis van de laatste rentevoorspelling. De volatiliteit van macro-economische parameters is een gegeven. Corporaties proberen hiermee om te gaan door middel van scenarioanalyses, veelal uitgevoerd aan het einde van het begrotingsproces. Een verbetering in 2024 kan zijn om scenarioanalyses (ook) eerder uit te voeren. De analyses kunnen dan een rol spelen in de keuzes die gemaakt moeten worden.

Update referentie-investeringen tijdig

Het updaten van de prijzen van investeringen is essentiële input voor de begroting. Corporaties die alleen een prijsindex toepassen, kunnen er flink naast zitten. Neem de tijd om de referentie-investeringen aan te passen (categorieën erbij of eraf) en vraag prijzen op voor deze werkzaamheden, zodat een realistische kosteninschatting wordt gebruikt voor de begroting.   

Jaarlijkse opgaven en middelen

Corporaties hebben in 2023 ten behoeve van de Woondeals intensief met elkaar en de gemeenten overlegd. In 2023 hebben we partijen ondersteund met de onderlinge afstemming van opgaven en middelen. Procesmatig en soms ook rekenkundig. Wij hebben gezien hoe krachtig het is als de regio één virtuele corporatie maakt waarin de lokale opgaven kunnen worden opgenomen. Dit maakt het eenvoudig om varianten van volkshuisvestelijke programma’s en macro-economische scenario’s door te rekenen. Wij verwachten dat meer regio’s hiertoe overgaan in 2024.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze ontwikkelingen? Of wilt u sparren over uw specifieke situatie? Stel ons een vraag via onderstaand formulier of neem contact op met Daan Vrijmoet. Direct zelf aan de slag? Bekijk de opleidingskalender voor 2024.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel direct een vraag

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...