WSW constateert dat label B in 2021 voor 128 woningcorporaties een stap te ver isCategorie Corporatie alert, Woningcorporaties

Onderwerpen

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft maandag 5 februari 2018 de uitkomsten van een onderzoek naar de financierbaarheid van de duurzaamheidsopgave van woningcorporaties gepubliceerd. Het onderzoek is onder meer gebaseerd op de dPi 2016, de IBW 2017 en het onderzoek “Financiële haalbaarheid van een CO2-neutrale energievoorziening in de corporatiesector” van Finance Ideas.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek van het WSW zijn:

  • op sectorniveau zijn de duurzaamheidsinvesteringen voor label B in 2021 te borgen;
  • voor 128 individuele woningcorporaties (40% van het vereiste investeringsvolume) zijn deze ambities echter een stap te ver.

Verder constateert WSW dat er duidelijke regionale verschillen zijn en dat investeringen om label B te realiseren veelal financieel onrendabel zijn. De duurzaamheidsinvesteringen verslechteren dus de financiële positie van een woningcorporatie en ook de sector als geheel. Het volledige rapport is te vinden op de website van het WSW.

Finance Ideas ondersteunt en begeleidt woningcorporaties onder andere bij het Plan van Aanpak CO2-neutraal 2050. Een incompany workshop Opstellen afwegingskader CO2-neutraal blijkt vaak een waardevolle stap te zijn. U creëert daarmee een duidelijk afwegingskader, zodat u de Routekaart CO2-neutraal weloverwogen kunt invullen. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...