De ECB verrast (nog) niet



Categorie Zorginstellingen

Onderwerpen

De zeer lage rentetarieven waar zorginstellingen, bedrijven en particulieren momenteel van profiteren blijven als het aan de ECB ligt op korte termijn in stand. Afgelopen donderdag (9 september 2021) besloot de centrale bank het tempo van haar opkoopprogramma in verband met de pandemie (PEPP) het komende kwartaal te verlagen maar nog niet af te bouwen. Beleid op andere sturingsmechanismes die gebruikt worden om de economie te stimuleren (o.a. basisrentetarieven en reguliere opkoopprogramma’s) blijft ongewijzigd.

Reactie van beleggers blijft grotendeels uit

Tot nu toe heeft de ECB voor het pandemie stimuleringsprogramma, wat als doel heeft rust te brengen op de kapitaalmarkten, € 1850 miljard uitgetrokken. Op het nieuws dat steunaankopen binnen dit programma op een lager tempo zouden plaatsvinden reageerden beleggers nauwelijks. Ten opzichte van het vorige kwartaal (-0,10% d.d. 14 juni 2021) is de rente op Nederlandse 10-jaars staatsobligaties zelfs gedaald (-0,22% d.d. 14 september 2021). Ook de FED heeft aangekondigd het steunprogramma later dit jaar af te zullen bouwen als de economie verder aantrekt. De rente op Amerikaans 10-jaars staatsobligaties (1,29% d.d. 14 september 2021) zijn tevens gedaald ten opzichte van vorig kwartaal (1,48% d.d. 14 juni 2021).

Inflatiecijfers domineren het nieuws al maanden

Onder beleggers heerste de afgelopen tijd veel angst voor stijgende inflatie. Het maandelijkse Europese inflatiecijfer bereikte het hoogste niveau in de afgelopen negen jaar (3,0%). Om de huidige stimuleringspakketten voort te kunnen zetten, geeft de ECB aan een tijdelijke overschrijding van de doelstelling (2,0%) te accepteren. Door hogere olieprijzen, uitgestelde aankopen uit 2020 en tijdelijke tekorten aan materialen wordt de komende maanden een verdere toename verwacht.

Het Amerikaanse inflatiecijfer over de maand augustus is afgelopen dinsdag (14 september 2021) op 5,3% vastgesteld. Ten opzichte van eerdere verwachtingen viel dit mee waardoor de beurskoersen na de publicatie omhoog sprongen. Het CBS verwacht in haar augustusraming dat de inflatie in Nederland over 2021 op 1,5% zal uitkomen.

Nederlandse economie trekt weer aan

Het CBS stelt de groeiverwachting van de Nederlandse economie naar boven bij ten opzichte van de prognose in juni. Voor 2021 wordt een groei van 3,8% verwacht, hetgeen hoger ligt dan de vorige raming (3,2%). Ook het werkloosheidscijfer lijkt zich positief te ontwikkelen. Het gemiddelde lijkt dit jaar uit te komen op 3,4%, wat naar verwachting stijgt tot 3,6% in 2022. De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, die veel bedrijven ervaren, zal op korte termijn naar verwachting niet afnemen.

Het volgende hoofdstuk na corona

De volgende vergadering van de ECB vindt in oktober plaats, al worden daar geen grote beleidswijzigingen verwacht. Over het beleid van de ECB na de coronapandemie wordt in december gesproken. Het is belangrijk om de inflatiecijfers en de verwachtingen van beleggers in de gaten te houden. In geval van een structureel oplopende inflatie eisen beleggers een hogere vergoeding voor hun geld. Dit uit zich in een hoger vereist rendement op staatsobligaties, hetgeen uiteraard doorwerkt in de bancaire rentetarieven.  

Wilt u het rentetarief toetsen op marktconformiteit?

Vanwege de lage rente is het aantrekkelijk om het aanbod van uw bank direct te accepteren. Toch kan het geen kwaad om het voorstel te (laten) toetsen op marktconformiteit. Wij kunnen u hierbij helpen. Uiteraard kunnen wij ook met de overige voorwaarden meekijken.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel direct een vraag

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Directeur zorg en senior adviseur
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...