Kredietbeoordeling, deel II: Hoe kijkt Fitch naar Nederlandse zorginstellingen?Categorie Zorginstellingen

Onderwerpen , ,

Inmiddels hebben vier zorginstellingen (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (A), GGZ Noord-Holland-Noord (A), Erasmus MC (AAA) en Noordwest Ziekenhuisgroep (A+)) een rating ontvangen van kredietbeoordelaar Fitch. In het eerste deel hebben we u een inkijk gegeven in de opbouw van kredietbeoordelingen. In deel II gaan we in op welke wijze Fitch haar beoordeling van Nederlandse zorginstellingen opstelt en in hoeverre dit lijkt op de ZorgRating van Finance Ideas. In het laatste deel van dit drieluik zoomen we verder in op de kredietbeoordeling waarbij de Fitch-rating en ZorgRating met elkaar worden vergeleken. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen?

Waarom is een kredietbeoordeling volgens Fitch van toegevoegde waarde?

Een van de redenen om een kredietrating bij Fitch aan te vragen, is om de toegang tot kapitaal te vergroten. Hoe hoger de rating, hoe beter de onderhandelingspositie bij de kredietverstrekker om een lage rente te bewerkstelligen. Bij de beoordeling wordt het huishoudboekje van de betreffende instelling tegen het licht gehouden, waarbij op verschillende onderdelen een beoordeling wordt gegeven (van ‘very strong’ tot ‘weak’).

De wijze waarop Fitch zorginstellingen beoordeelt, wijkt echter af van de wijze waarop andere type bedrijven worden beoordeeld. Vanwege de publieke belangen van de zorg, alsmede het borgingsstelsel, worden zorginstellingen gezien als Government-Related Entities (GRE).

De twee beoordelingsmethodieken

Er worden twee verschillende beoordelingsmethodieken gehanteerd, waarbij een inschatting wordt gemaakt van de kans op overheidssteun in geval van financiële problemen.

Top-down methodiek

Wanneer er een grote kans is op overheidssteun wordt een top-down methodiek gehanteerd. Hierbij wordt de betreffende zorginstelling op drie onderdelen beoordeeld:

 • Status, bezit en controle
 • De verkregen en te verwachten steun in nood
 • Socio-politieke implicaties van een overheidgerelateerde entiteit

Bottom-up methodiek

Indien de kans op overheidssteun klein is, wordt een bottom-up methodiek toegepast. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de financiële prestaties van de instelling zelf:

 • Risico op (zorg)inkomsten
  • Evaluatie van de zorgvraag
  • Concurrentiepositie in de regio
  • Totstandkoming van de prijs
 • Operationeel risico
  • Beoordeling van de organisatie
  • Aanwezigheid van essentiële faciliteiten binnen de zorginstelling
 • Financieel profiel
  • Beoordeling van financiële risico’s en ratio’s

De eerste twee onderdelen krijgen een beoordeling ‘very strong’, ‘strong’, ‘moderate’ of ‘weak’. Het financiële profiel wordt daarna gewaardeerd met een assessment over leverage. Hier wordt de ratio netto schuld tot CFADS/EBITDA voor gebruikt. CFADS staat voor cash flow available for debt service ofwel geld dat beschikbaar is om de schuld af te lossen. Hoe hoger deze ratio des te beter de score.

Verschillen tussen Fitch en ZorgRating

Op basis van de eerder omschreven werkwijze kan geconcludeerd worden dat de werkwijzen van Fitch –  zolang er sprake is van een bottom-up benadering – en ZorgRating op een aantal onderdelen vergelijkbaar zijn. Zo vindt er in beide gevallen een beoordeling plaats op zowel financiële als operationele ratio’s. De beoordeling van Fitch is echter diepgaander, waarbij ook naar de prognoses wordt gekeken.

Waar beide ratings duidelijk van elkaar verschillen is het feit dat ZorgRating volledig is gebaseerd op de relatieve positie van de instelling tegenover andere soortgelijke instellingen. Fitch zet het risicoprofiel van een zorginstelling onder andere af tegen organisaties in andere sectoren waarvan de probability of default bijvoorbeeld veel hoger ligt. Daarnaast worden zorginstellingen als GRE aangemerkt, waardoor zij een bijzondere positie hebben in het ratingsysteem van Fitch. Hierbij wordt meer gekeken naar de kans en mate van overheidssteun, dan de kredietwaardigheid van de instelling zelf.

Nieuwsgierig naar de financiële positie van circa 900 instellingen?

De ZorgRating benchmark wordt jaarlijks uitgevoerd en brengt de financiële prestaties en kredietwaardigheid van circa 900 zorginstellingen in beeld. Het is de meest uitgebreide financiële benchmark in de zorg. Door zestien financiële en operationele ratio’s te berekenen en te wegen tot een individuele ZorgRating, is het mogelijk zorginstellingen in één oogopslag over de afgelopen vijf jaar met elkaar te vergelijken. Bekijk de publicatie.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel ons een vraag over kredietbeoordeling in de zorg

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...