Het Klimaatakkoord: opgave corporaties ongewijzigd en kansen verduurzaming VvE’sCategorie Corporatie alert

Onderwerpen

Afgelopen vrijdag, 28 juni 2019, heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het is de kabinetsreactie op het concept Klimaatakkoord van december 2018 dat vanuit de klimaattafels aan het kabinet was aangeboden. Het Klimaatakkoord wordt de komende maanden doorgerekend door de planbureaus en behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Voor het einde van het jaar wordt het definitieve Klimaatakkoord verwacht.

Beperkte wijzigingen Klimaatakkoord

Het concept Klimaatakkoord is slechts op enkele punten aangepast of verder geconcretiseerd. Voor mobiliteit wordt er bijvoorbeeld concreter ingezet op elektrische auto’s, snorfietsen en brommers en wordt geld vrijgemaakt voor extra fietsenstallingen bij stations. Vóór 2030 zijn alle kolencentrales gesloten en is 70% van de energievraag duurzaam opgewekt.

Lastenverdeling belangrijkste wijziging

Wiebes noemde het Klimaatakkoord “eerlijk, haalbaar en betaalbaar”. De belangrijkste wijziging is wellicht de aangepaste verdeling van de lasten tussen bedrijven en burgers. Een gemiddeld gezin gaat zo’n EUR 100 per jaar minder energiebelasting betalen in 2020 door een lagere bijdrage aan de ODE. Het bedrijfsleven gaat meer betalen en krijgt daarnaast te maken met een CO2-heffing. Goed nieuws voor de burger.

Opgave gebouwde omgeving: 1,5 miljoen woningen voor 2030

De regie voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving ligt nog steeds bij de gemeenten. Zij leveren uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte op waarin per wijk wordt aangegeven hoe en wanneer de wijk van het gas af gaat. De startmotor zorgt de komende drie jaar voor ruim 100.000 woningen die gasloos(ready) worden. Tot 2030 moeten er 1,5 miljoen woningen verduurzaamd worden. Woningcorporaties worden geacht een voortrekkersrol te gaan spelen bij deze operatie.

VvE’s lastig te verduurzaming? Warmtefonds biedt mogelijk uitkomst 

De verduurzaming van woningen in een VvE is extra complex. Nieuw in het Klimaatakkoord is de oprichting van een Warmtefonds. Het Warmtefonds biedt financiering aan particuliere eigenaren en VvE’s tegen gunstige voorwaarden. Met leningen tot maximaal EUR 25.000 en een looptijd van maximaal 20 jaar kan de verduurzaming voorgefinancierd worden. Het fonds wordt gevuld door publieke en private gelden en bedraagt tot 2030 circa 1 miljard, oftewel enkele tienduizenden leningen.

Direct aan de slag met duurzaamheid

Meer inzicht krijgen in het omgaan met dit nieuwe Klimaatakkoord? Finance Ideas ondersteunt en begeleidt woningcorporaties bij het plan van aanpak CO2-neutraal 2050. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over het klimaatakkoord

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...