Lesley Zanen: ‘De maatschappelijke impact verzacht de harde kant van finance’

, door


Categorie Zorginstellingen

Onderwerpen

Lesley Zanen werkt als senior adviseur bij Finance Ideas. Haar doel? Geld van de samenleving op een financieel verantwoorde en duurzame manier inzetten. Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? Wat voor impact maak je dan? Hoe vertaalt zich dit in de werkzaamheden? En waarom is ‘impact maken’ zo belangrijk? We gingen in gesprek met Zanen om te horen waarom haar werk zoveel energie geeft.

Hoe zou jij maatschappelijk kapitaal omschrijven?

Maatschappelijk kapitaal is kapitaal waar iedereen aan bijdraagt. Dus jij, ik, je partner, je familie en vrienden, noem het maar op. Maatschappelijk kapitaal is van iedereen. Je betaalt eraan mee door bijvoorbeeld belastingen, pensioenpremies en je zorgverzekering.

Alles bij elkaar gaat het om vele miljarden. En juist omdat het gaat om veel geld dat van ons allemaal is, is het belangrijk dat het op een verantwoorde manier wordt besteed: op de juiste plek en voor de juiste mensen en maatschappelijke doelen.

Wat maakt het voor jou persoonlijk zo belangrijk?

Tijdens mijn studie Finance leerde ik vooral hoe en waarom bedrijven zoveel mogelijk financiële waarde creëren. Dat is best een harde kant van finance. Onze maatschappij is daarnaast ook gevoelig voor prestaties en succes. Het draait vaak om meer en meer. We hebben nooit genoeg en het kan altijd beter.

Het adviseren van maatschappelijke organisaties verzacht die harde kant van finance voor mij.

Het adviseren van maatschappelijke organisaties verzacht die harde kant van finance voor mij. Dit soort organisaties hebben geld nodig om hun maatschappelijke doelstellingen en ambities te kunnen realiseren. Geld is voor hen meer een middel. De focus ligt niet bij geld maar bij het behalen van maatschappelijke doelstellingen en het waarmaken van maatschappelijke ambities. Het geeft mij een goed gevoel om hier onderdeel van te zijn.

Waar word jij in je werk blij van?

Dat we aan het eind van een traject iets concreet hebben opgeleverd. Ik ondersteun zorginstellingen onder andere bij het aantrekken van externe financiering. Met die financiering kunnen zij investeringen doen. Die investeringen zorgen ervoor dat de patiënten en cliënten passende zorg ontvangen en een zo waardig mogelijk leven kunnen leiden. Mensen worden direct geholpen en indirect draag je daar een steentje aan bij.

Kun je dat eens concreet maken met een voorbeeldproject?

Recent hebben we met Ipse de Bruggen een groot financieringstraject via de Europese Investeringsbank afgerond. Ipse de Bruggen is een grote zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij heeft voor de komende jaren een investeringsprogramma waarmee ze haar locaties gaat vernieuwen en verduurzamen. Dit soort projecten hebben een heel concreet resultaat.

Ipse de Bruggen kan de komende jaren leningen aantrekken bij de Europese Investeringsbank waarmee ze haar investeringen kan gaan realiseren. En die investeringen zorgen er weer voor dat de cliënten van Ipse de Bruggen geschikte huisvesting hebben, dat zij de juiste zorg blijven ontvangen en dat het personeel een fijne werkomgeving heeft. Voor ’s Heeren Loo hebben we in 2020 een vergelijkbaar financieringstraject afgerond.

Het zijn natuurlijk niet alleen maar van dit soort grote projecten. Ik doe met net zoveel liefde kleinschalige financieringstrajecten. Dit kan bijvoorbeeld een regionale ouderenzorginstelling zijn die financiering voor één specifiek nieuwbouwproject nodig heeft. We weten allemaal dat mensen ouder worden. Samen moeten we er wel voor zorgen dat hun leven zo waardig mogelijk blijft. Daarvoor is onder andere passende huisvesting nodig.

Met de financiering die beschikbaar wordt gesteld realiseren zorginstellingen investeringen die direct impact hebben op de mensen die de zorg ontvangen. Dat vind ik waardevol aan mijn werk en daarbij maakt het echt niet uit of het een groot of klein financieringstraject is. De impact blijft hetzelfde.

Hoe past het thema verduurzaming hierin?

Verduurzaming zien we absoluut als een belangrijk thema. Je ziet dat het bij zorginstellingen ook steeds hoger op de agenda staat. De ambities zijn er wel, maar de financiering moet ook toereikend zijn. Mede door de stijgende bouwprijzen, sneuvelen vaak de duurzaamheidsambities als eerste.

Wel ondertekenen steeds meer zorginstellingen de Green Deal voor de zorg. Uiteindelijk heeft ook de zorgsector gewoon met doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te maken. Daar ontkom je niet aan. Ook zal duurzaamheid in de toekomst een belangrijker thema worden in de afspraken met zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Heb je specifiek voor de zorgsector gekozen?

Toen ik net bij Finance Ideas begon heb ik ook voor woningcorporaties en pensioenfondsen gewerkt. Dat is fijn, omdat je daarmee ervaring opdoet en vervolgens een goede inschatting kan maken wat écht bij je past. Vrij snel heb ik de keuze gemaakt om specifiek voor de zorg te gaan werken. Het aantrekken van financiering voor de zorg spreekt mij erg aan omdat het een concreet en tastbaar eindresultaat heeft.

Ook vind ik de uitdagingen in de zorg heel interessant. De operationele kasstroom van zorginstellingen staat al langer onder druk. Die operationele kasstroom is echter ontzettend belangrijk om een investeringsopgave te kunnen dragen. Daar lijkt in de zorg wel steeds meer aandacht voor te komen, maar nog veel te weinig. Als financieel adviseur is het onze taak om meer begrip te creëren en het belang en de invloed van de operationele kasstroom op de financierbaarheid van investeringsambities onder de aandacht te brengen.

Zeker, binnen de zorgsector doen we een aantal keer per jaar een groot onderzoek. Bijvoorbeeld voor de Nederlandse Zorgautoriteit of voor brancheverenigingen. Je bent betrokken bij politiek gevoelige vraagstukken die de zorgsector direct raken en dat maakt het erg interessant.

Je bent betrokken bij politiek gevoelige vraagstukken die de zorgsector direct raken en dat maakt het erg interessant.

Zo hebben we de Nederlandse Zorgautoriteit geadviseerd over het rendement op eigen vermogen voor instellingen in de langdurige zorg. De resultaten van dit onderzoek zijn gebruikt om de NHC-tarieven te herijken. De NHC is één van de inkomstenbronnen van een zorginstelling. Het geeft positieve energie om aan projecten te werken die zoveel impact hebben.

Hoe kom je bij een organisatie als Finance Ideas terecht?

Na mijn afstuderen ben ik via een vacature bij Finance Ideas terechtgekomen. Finance Ideas is een organisatie die specifiek voor de maatschappelijke sector werkt. Ik had snel door dat ik het fijn vond om met maatschappelijke organisaties te werken en niet alleen maar met geld en winst bezig te zijn.

Tijdens de studie ligt de focus op commerciële bedrijven. Je leert bedrijven door een commerciële bril te bekijken en te beoordelen. Dat kun je direct over boord gooien als je bij Finance Ideas gaat werken. Toen ik net begon had ik dan ook weinig kennis van de maatschappelijke sector. Nog steeds wordt daar in de studie te weinig aandacht aan besteed, terwijl een deel van de groep die nu afstudeert wel steeds meer maatschappelijk bewust is.

Wat is je belangrijkste drijfveer om bij een bedrijf als Finance Ideas te werken?

Veel meer ‘finance’ in dienst van de maatschappelijke doelstellingen zetten. Bij commerciële bedrijven is waarde creëren voor aandeelhouders en investeerders een belangrijke drijfveer. Bij maatschappelijke organisaties is geld een middel om hun maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Het werken voor dit soort organisaties zorgt direct voor bewustwording van de thema’s waar andere mensen mee worstelen in het leven.

Ik ben met een veel bredere en open blik naar de samenleving gaan kijken en probeer minder snel een oordeel klaar te hebben.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...