Koplopers in gesprek: 6 key takeaways uit de ontbijtsessie Wonen en ZorgCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen ,

Het is inmiddels wel duidelijk: er moeten veel en veel meer geschikte woningen voor ouderen komen. Als woningcorporatie kunt u dit probleem niet alleen oplossen. Gelukkig ligt er in dit speelveld ook een rol voor zorginstellingen en gemeenten. Samenwerking op dit onderwerp is dus hard nodig. Toch komen deze partijen elkaar van nature niet snel tegen. Samen met SiRM organiseerden wij naar aanleiding van de studie ‘Waar moeten opa en oma wonen?’ een ontbijtsessie met meer dan 40 wethouders en bestuurders van woningcorporaties en zorgaanbieders.

Geclusterde woonvormen bieden kansen

De inleidende presentatie werd verzorgd door Cees van Boven, de bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland en lid van de Taskforce Wonen en Zorg. De kern van zijn verhaal was dat we meer geclusterde woonvormen moeten realiseren om onze ouderen goed te huisvesten. Roderik Ponds (SiRM) diepte het probleem verder uit door de verschillende rollen van gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen te belichten. Dit vormde de opstap naar een gesprek tussen de deelnemers over de gedeelde opgave in break-out sessies. Twee vragen kwamen aan bod:

  1. Wat heeft jouw organisatie van andere partijen nodig om met dit vraagstuk in jouw regio of gemeente aan de slag te gaan?
  2. Wat heeft jouw organisatie andere partijen te bieden die met dit vraagstuk in jouw regio of gemeente aan de slag willen gaan?

De levendige discussies leverden veel interessante inzichten op, waarvan de zes meest in het oog springende hieronder op een rijtje staan. Deze input nemen wij mee voor het vervolg op het onderzoek dat we in samenwerking met de Taskforce Wonen & Zorg uitvoeren.

1. Neem initiatief in jouw regio of gemeente om partijen bij elkaar te brengen

“Niemand voelt zich voldoende probleemeigenaar”, “Iedereen kijkt naar elkaar”, “Lastig om het concreet te maken”, “Geen regie”, “Komen te langzaam verder”

2. Doorbreek schotten door open en transparant te zijn naar andere partijen

“Kaarten niet tegen de borst maar op tafel”, “Open zijn over belangen, risico’s en ambities”, “Durf je kwetsbaar op te stellen”, “Leer elkaar kennen en vertrouwen”, “Gunnen”, “Verkokering tegengaan binnen gemeente door sociaal domein en wonen in één portefeuille te nemen”

3. Een gezamenlijke analyse en gedeeld begrip van het probleem is de basis

“Feiten en data zijn de basis”, “Veel data is openbaar en goed voorhanden”, “Men spreekt andere taal”, “het is goed als woningcorporaties zorgfinanciën begrijpen, en andersom”

4. Zet de gezamenlijke probleemanalyse vervolgens om in acties

“Van papier naar daden”, “Van visie naar jaarplan, waarin per partij staat wat die gaat doen dat jaar”, “Wonen en zorg meenemen in prestatieafspraken”

5. Verbind vraag en aanbod door de kennis van zorginstellingen, zorgkantoren en woningcorporaties te combineren

“Wat bouw je op welke plek?”, “Verbinden van wensen van bewoners met bouwplannen van corporaties, beleggers en ontwikkelaars”, “Klant centraal”, “Bewoner centraal”, “Zorgkantoren kunnen vraag op lange termijn inzichtelijk maken”

6. Blijf in contact met andere partijen en de Taskforce om best practices uit te wisselen, zoals bijvoorbeeld:

“Fast lane om snel te bouwen”, “Social development board (zoals een economic development board)”, “Regierol niet bij gemeente maar alle partijen gezamenlijk verantwoordelijk maken”, “Van visie naar jaarplannen waarin per partij staat wat die gaat doen dat jaar”

Aan de slag met het thema Wonen en Zorg?

Wilt u stappen maken in de samenwerking met uw gemeente of zorginstellingen, maar heeft u hulp nodig bij de aanpak? Onze adviseurs zijn experts op het snijvlak van de publieke sector, vastgoed en financiering en kennen deze markten door en door. Ze zijn goed op de hoogte van de actualiteit en de bekostiging van zorgvastgoed. Deze ervaring nemen zij mee aan tafel. Neem contact op met Michiel Majoor om te sparren over de mogelijkheden.

Heeft u vragen over de keuzes die u maakt ten aanzien van de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid van uw zorgwoningvoorraad? Bekijk hier het overzicht van diensten op het gebied van wonen en zorg.

Meer inzicht in het speelveld van wonen en zorg?

Tijdens de training Zorgvastgoed in perspectief wordt stilgestaan bij het speelveld en de ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg. Welke spelers en belangen zijn belangrijk? Hoe ziet de bekostigingsstructuur van het zorgstelsel eruit? Na deze training kunt u aan de slag met dit onderwerp in uw portefeuillestrategie. Bekijk het programma en de data.

"*" geeft vereiste velden aan

Of stel direct een vraag over het thema Wonen en Zorg

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...