Wijziging inkomensgrenzen en aftoppingsgrenzen per 1 januari 2018

, door


Categorie Corporatie alert, Woningcorporaties

Onderwerpen , ,

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een MG-circulaire de nieuwe inkomensgrenzen en prijsindex voor 2018 gepubliceerd.

De inkomensgrens waar corporaties voor de toewijzing van sociale huurwoningen in het kader van de staatssteunregeling rekening mee moeten houden, zal per 1 januari 2018 € 36.798 bedragen. De inkomensgrens voor de zogeheten middeninkomens stijgt van € 40.349 naar € 41.056.

Wat gaat er veranderen?

Sinds januari 2016 moeten corporaties huishoudens met (potentieel) recht op huurtoeslag passend toewijzen. Vanaf 1 januari 2018 zijn de inkomensgrenzen als volgt:

  • Eenpersoonshuishouden (< AOW): € 22.400
  • Eenpersoonshuishouden (vanaf AOW): € 22.375
  • Meerpersoonshuishouden (< AOW): € 30.400
  • Meerpersoonshuishouden (vanaf AOW): € 30.400

Wat hierbij opvalt is dat de huurtoeslaggrens voor meerpersoonshuishoudens met AOW in 2018 gelijk is getrokken met die van huishoudens zonder AOW-gerechtigde, terwijl bij de eenpersoonshuishoudens er juist een klein verschil is aangehouden van € 25. In voorgaande jaren was deze situatie andersom.

De aftoppingsgrens van passende woningen

Een passende woning is een woning met een huurprijs van ten hoogste de lage of hoge aftoppingsgrens, afhankelijk van de huishoudsamenstelling. Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de lage aftoppingsgrens € 597,30 en de hoge aftoppingsgrens € 640,14. De liberalisatiegrens is sinds 2016 voor drie jaar bevroren en bedraagt derhalve ook in 2018 € 710,68.

De prijsindex voor het omrekenen van inkomens uit 2016 en 2017 naar 2018 bedragen respectievelijk 2,96% (2016) en 1,75% (2017).

Handige tool om u te helpen bij het foutgevoelige proces van inkomensregistratie

De IRF-tool helpt u bij het borgen van het foutgevoelige proces van inkomensregistratie en passend toewijzen en maakt het gemakkelijker voor de corporatiemedewerker. De tool begeleidt de gebruiker door het proces, de benodigde documenten en het passend toewijzen. De IRF-tool produceert vervolgens een overzichtelijk document dat door de kandidaat-huurder en de verhuurmedewerkers kan worden ondertekend.

InkomensRegistratieFormulier®: efficiënt en altijd up to date

Inmiddels gebruiken meer dan 225 corporaties de tool www.inkomensregistratieformulier.nl, die Finance Ideas in samenwerking met WoningNet heeft ontwikkeld. Vanaf 4 december aanstaande kunt u met het IRF ook toewijzingen registreren voor 2018.

Praktische supportdesk voor vragen over inkomensregistratie en toewijzen

Ons team van specialisten kan u bijstaan bij praktische vragen en concrete cases. Wij bieden deze dienst laagdrempelig en op maat aan, waarbij we aansluiten op uw behoefte aan ondersteuning of controle. Meer informatie over het IRF2018 kunt u vinden op onze website of neem contact op met Koen Velner, onze specialist op het gebied van IRF.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

Senior adviseur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...