Woonstichting St. Joseph één van de eersten met een goedkeurende verklaring op de basisversie van de marktwaardeCategorie Woningcorporaties

Onderwerpen

Wat zijn de succesfactoren van Woonstichting St. Joseph?

Op de website van Aedes verscheen het bericht dat veel woningcorporaties nog geen goedkeurende verklaring van de accountant hebben gekregen op de basis versie van de marktwaarde. Hierdoor blijft ook de goedkeuring op hun jaarrekening uit en dit betekent dat het tijdig aanleveren van de verantwoordingsinformatie (dVi) en het definitieve scheidingsvoorstel in gevaar kan komen. Woonstichting St. Joseph uit Boxtel heeft daarentegen als één van de eerste corporaties een goedkeurende verklaring van BDO Audit & Assurance B.V. ontvangen. In gesprek met François van de Wiel, Manager Finance & Control en Lieke Kuijpers, Controller  zijn we op zoek gegaan naar de succesfactoren.

Een goed georganiseerd proces voor het berekenen van marktwaarde bespaart tijd

Een belangrijk onderdeel van het jaarrekeningtraject betreft de waardering op marktwaarde. Ten behoeve van de vergelijkende cijfers moeten corporaties beschikken over de marktwaarde van hun bezit in 2014, 2015 en 2016. Dit heeft enorm veel tijd en inspanning van corporaties gevraagd. Ook voor Woonstichting St. Joseph, maar door tijdig te beginnen, de activiteiten te spreiden en gebruik te maken van de waarderingssoftware Trace & Treasury van Finance Ideas en Aareon hebben ze snel en eenvoudig de waardering van het bezit op marktwaarde kunnen berekenen.

Al in de zomer van vorig jaar heeft Woonstichting St. Joseph ten behoeve van de vergelijkende cijfers, de marktwaarde van 2015 geactualiseerd, de marktwaarde van 2014 opgesteld en door de accountant laten controleren. In januari is in circa een maand doorlooptijd de marktwaarde over 2016 tot stand gekomen. Van de Wiel: “Onze modus is: op tijd beginnen. In Finance Ideas troffen we een partij die snel kon schakelen. We hebben hier veel profijt van gehad. We verwachten komende week ook al de dVi aan te kunnen leveren.”

Tussentijds toetsen bevordert het proces

Een andere succesfactor om het proces snel te laten verlopen is het tussentijds toetsen van de datasheet. In het geval van Woonstichting St. Joseph uit Boxtel heeft Finance Ideas plausibiliteitstoetsen uitgevoerd op de data. Samen met Woonstichting St. Joseph heeft ze de verschillen en opvallende waarderingsuitkomsten verklaard. Kuijpers: “Finance Ideas heeft ons de uitkomsten van de marktwaarde ‘leren lezen’. Dit was zeer behulpzaam voor het opstellen van onze verklaring van de waardering richting de accountant, die als onderdeel van de waardering ook ingediend moet worden”.

Best practice van Woonstichting St. Joseph

Wat kunnen we hiervan leren? Om het jaarrekeningtraject goed en binnen een acceptabel tijdsbestek te doorlopen, zijn met name drie zaken van belang: tijdig beginnen, activiteiten spreiden en tussentijdse controles inbouwen. Uiteraard helpt Finance Ideas u graag met de waardering van uw marktwaarde of met tussentijdse controles voor uw jaarrekeningen. Heeft u vragen rondom deze onderwerpen neem dan contact op met onze adviseurs.

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...