Beleidswaarde onderdeel van beoordelingskader en voorgestelde wijzigingen RJ 645 gepubliceerdCategorie Corporatie alert, Woningcorporaties

Onderwerpen , ,

Aw en WSW hebben getekend: beleidswaarde onderdeel van beoordelingskader

Het Aw en WSW hebben op 5 december het convenant ‘Verbeteren informatievoorziening woningcorporatiesector’ getekend. Hierin staat dat beleidswaarde, vanaf de jaarrekening 2018, een onderdeel wordt van de beoordelingskader voor corporaties. Hoe kunt u zich hierop voorbereiden?

De afgelopen jaren heeft Finance Ideas tools voor corporaties ontwikkeld waarin de beleidswaarde centraal staat. Op portefeuille- en complexniveau wordt de marktwaardewaterval, het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde, inzichtelijk gemaakt. Hiermee wordt sturen op markt- en beleidswaarde voor woningcorporaties nog eenvoudiger en vanuit één omgeving mogelijk.

Voorgestelde wijzigingen RJ 645 gepubliceerd

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft op 30 november RJ-Uiting 2017-12 gepubliceerd. De wijzigingen hebben betrekking op de gevolgen van de Woningwet en bevatten leerpunten uit het jaarrekeningtraject 2016. Daarnaast heeft CorpoData de jaarlijkse handleiding gepubliceerd bij het toepassen van de functionele winst- en verliesrekening.  Deze handleiding bevat een aantal uitgangspunten die kunnen worden gehanteerd bij het opstellen van de winst- en verliesrekening. We hebben de belangrijkste RJ 645 veranderingen voor u samengevat.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

Algemeen directeur en senior adviseur woningcorporaties
Directeur woningcorporaties
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...