Meerderheid zorgfinancials is tevreden over accountantCategorie Financiële Zorgthermometer

Onderwerpen ,

Compensatiemaatregelen en overige COVID-gerelateerde bijdragen hebben er toe geleid dat de jaarrekeningcontrole van afgelopen jaren niet eenvoudig is geweest. Ook dit jaar zien zorgfinancials de eisen ten aanzien van jaarrekeningcontrole toenemen. Desalniettemin is een ruime meerderheid van de zorgfinancials tevreden over de accountant die de controle heeft uitgevoerd over de jaarrekening. Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer die is uitgestuurd naar circa 800 financials in de zorg. De omzetverantwoording en coronacompensatie blijven wel belangrijke struikelblokken bij de jaarrekeningcontrole.

Ruime meerderheid verwacht voor 1 juni 2022 een goedgekeurde jaarrekening te kunnen overleggen

Net als een jaar geleden speelt coronacompensatie een factor van onzekerheid tijdens het jaarrekeningtraject. Voor een derde van de financials in de zorg speelt de verantwoording van de continuïteitsbijdrage een belangrijk onderwerp van discussie in de jaarrekening, gevolgd door voorzieningen (25%) en omzetverantwoording van de Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet (21%). Ondanks de mogelijke struikelblokken verwacht 94% van de respondenten dat de jaarrekening vóór 1 juni 2022 wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Administratieve lasten nemen toe in jaarrekeningtraject

Zorgfinancials zien al jaren de administratieve lasten in de zorg toenemen, terwijl er vanuit de sector juist een roep is voor lastenverlichting. Deze trend vertaalt zich ook in de eisen die gesteld worden aan de jaarverantwoording. Ten opzichte van vorig jaarrekeningtraject geeft bijna een derde van de respondenten aan dat de eisen die gesteld worden aan de jaarverantwoording zijn gestegen, terwijl slechts 3% van de respondenten een afname van de gestelde eisen ziet. Aangezien een groot deel van de discussiepunten in de jaarverantwoording gerelateerd zijn aan tijdelijke Covid-19 maatregelen, is het echter mogelijk dat de toename in eisen ook van tijdelijke aard is.

Financials overwegend tevreden over hun accountant

Zorgfinancials zijn overwegend positief over het controletraject van voorgaand jaar. Bijna 75% van de financials in de zorg geeft aan tevreden te zijn over de accountant die vorig jaar de controle op de jaarrekening 2020 heeft uitgevoerd, terwijl dit een jaar was waar veel onzekerheden speelden. Ruim een derde is zelfs zeer tevreden over de accountant. De gehandicaptenzorg heeft relatief het grootst aantal aanbieders dat tevreden is over de accountant (91%).

Reactie Fizi (Jorrit Wigchert, voorzitter)

De zorgwereld is buitengewoon complex en er gaat veel geld in om. Het is belangrijk om een betere balans te vinden tussen verantwoording en vertrouwen tussen zorgfinanciers en zorgaanbieders.

Reactie Finance Ideas (Daan van Houtum, senior adviseur)

Dat zorgfinancials tevreden zijn over hun accountant geeft aan dat zij in deze uitzonderlijke tijden bereid zijn geweest om mee te denken met  zorgaanbieders. Tegelijkertijd zet de trend van stijgende administratieve lasten zich door en ligt er een behoefte om samen op zoek te gaan naar de mogelijkheden in het versoepelen van de eisen die gesteld worden aan de jaarverantwoording.

Over de financiële zorgthermometer

De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door Finance Ideas onder de circa 800 leden van Fizi, netwerk zorgfinancials. Aan het meest recente onderzoek in maart 2022 hebben 105 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen.

Noot voor de redactie

Meer informatie over deze editie van de Financiële Zorgthermometer vindt u in de toelichting. De ruwe onderzoeksgegevens vindt u in de uitgebreide resultaten. Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Daan van Houtum van Finance Ideas, telefonisch (06-16306778) of per mail (daan.vanhoutum@finance-ideas.nl).

Lees het volledige persbericht met toelichting

Uitgebreide resultaten Financiële Zorgthermometer

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van de Financiële Zorgthermometer en ander financieel zorgnieuws

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. U ontvangt de aanvraag direct in uw inbox. Ook ontvangt u af en toe een e-mail met tips en artikelen van onze adviseurs. Afmelden kan met 1 klik in iedere mail.

Senior adviseur zorginstellingen
Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...