Update Reglement financieel beleid en beheer en dPi 2017 uitvraag gepubliceerdCategorie Corporatie alert

Onderwerpen

Met inwerkingtreding van de Veegwet wonen is het huidig Reglement financieel beleid en beheer van corporaties met ingang van 1 juli jl. niet langer volledig in lijn met de Woningwet. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft op 18 juli de lijst met aanpassingen gepubliceerd. De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op bepalingen voor collegiale leningen en de reikwijdte voor verbonden ondernemingen.

Corporaties kunnen ervoor kiezen om een addendum bij het modelreglement van Aedes op te stellen of het gehele modelreglement opnieuw op te stellen. Corporaties hebben ook de vrijheid om hun eigen reglement aan te passen. Dit heeft consequenties voor de inleverdatum: als het addendum of modelreglement wordt gebruikt is dit 1 november 2017. Indien corporaties hun eigen model hanteren is de uiterste inleverdatum 1 oktober 2017.

Definitieve dPi 2017 uitvraag gepubliceerd

De Aw publiceerde op 13 juli de uitvraag voor de prognose-informatie (dPi) voor 2017. Er wordt naast de noodzakelijke wettelijke aanpassingen geen extra informatie opgevraagd ten opzichte van voorgaande jaren. Ook is de uitvraag op enkele punten gereduceerd waarbij de prognose-informatie nu voor vijf jaar in plaats van tien jaar moet worden aangeleverd. Daarnaast hoeft het kasstroomoverzicht voor het vorig verslagjaar niet te worden ingevuld en is de uitvraag van energie labels consistenter is gemaakt.

Van implementatie naar Woningwet compliant

Sinds de introductie van de herziene Woningwet in 2015 is er veel werk verzet. Het implementeren van de Woningwet eindigt echter niet bij het indienen van het definitieve scheidingsvoorstel. Het is nu zaak dat uw corporatie zich in de praktijk houdt aan de nieuwe spelregels van de Woningwet. Met de Masterclass Woningwet Compliance krijgt u inzicht in hoe u het palet aan Woningwet spelregels effectief kunt implementeren en integreren binnen uw organisatie. Er is daarbij aandacht voor de impact op en borging van Woningwet compliance in de werkwijze en processen. Zodat compliance onderdeel is van het beleid, leeft binnen de organisatie en effectief toegepast kan worden.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over het reglement financieel beleid en beheer of dPi 2017

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...