Veegwet Wonen aangenomen door de Tweede KamerCategorie Corporatie alert

Onderwerpen

De Veegwet Wonen is op 21 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. Naast de wijzigingen die al bekend waren middels het wetsvoorstel, is ook een amendement en een motie aan de Veegwet toegevoegd.

Met het amendement wordt artikel 26 van de Woningwet zodanig gewijzigd dat de algemene vergadering (ALV) van een toegelaten instelling die een vereniging is, meer zeggenschap krijgt bij het benoemen van bestuurders. Zo benoemt de Raad van Commissarissen (RvC) geen bestuurders voordat de ALV in de gelegenheid is gesteld daarover een schriftelijk advies uit te brengen. Indien de RvC het advies geheel of gedeeltelijk niet volgt, deelt hij de redenen daarvoor schriftelijk mee aan de ALV.

Verder is ook een motie aangenomen waarmee wordt beoogd om het rekenen van te hoge huren en de afname van gereguleerde huurwoningen tegen te gaan. Deze motie is bedoeld voor verhuurders die een hogere huur ten opzichte van het woningwaarderingsstelsel inrekenen met het doel regelgeving (zoals de verhuurdersheffing) te omzeilen.

Aw anticipeert op Veegwet Wonen

De wijzigingen die de Veegwet met zich meebrengt worden naar verwachting per 1 juli 2017 in de Woningwet en het BTIV van kracht. Anticiperend op de wetswijziging heeft Minister Blok de Aw verzocht om haar toezichtstaken uit te voeren als ware de Veegwet vanaf 1 januari 2017 van kracht is. De Aw heeft aangegeven dat zij hieraan meewerkt.

Een aantal werkzaamheden die met de herziening van de Woningwet zijn verboden, worden met de Veegwet weer toegestaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden voor verbonden ondernemingen. De Aw gaat niet handhavend optreden wanneer dergelijke activiteiten zijn voortgezet of opnieuw zijn gestart voordat deze per 1 juli 2017 weer formeel zijn toegestaan. De Aw gaat een beperkt aantal aspecten wel toetsen aan geldende wetgeving. Dit betreft bijvoorbeeld de onverenigbaarheid van de bestuursfunctie van de toegelaten instelling met de bestuursfunctie in een verbonden onderneming.

Deadline dPi veranderd naar 13 januari 2017

CorpoData meldt dat haar performance problemen nog niet volledig zijn opgelost waardoor corporaties moeilijkheden ervaren met het indienen van hun dPi en het scheidingsvoorstel.
CorpoData heeft kenbaar gemaakt dat de deadline van 31 december 2016 verschoven wordt naar 13 januari 2017.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de implementatie van de Woningwet of de doorrekening van de scheiding? Wij zijn u daarmee graag van dienst of meld u aan voor een van onze Woningwet opleidingen.

Aanmelden voor de Corporatie alert

Ontvangt u nog geen alerts van ons? Schrijf u dan in voor de Corporatie alert. We hebben voor u de voorgaande alerts op onze website geplaatst, zodat u deze terug kunt lezen wanneer het u uitkomt.

"*" geeft vereiste velden aan

Stel een vraag over de Veegwet Wonen

Door dit formulier te verzenden gaat u akkoord met onze privacyverklaring. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Gerelateerde artikelen

Typ hier uw vraag...